57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

12. - 13. listopadu 2010, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice (Praha-východ)

PLATBY A TERMÍNY

 

Účastnické poplatky:

Člen společnosti: 1200,-Kč do 15. 10. 2010, po termínu 1400,-Kč

Nečlen společnosti: 1800,- Kč do 15. 10. 2010, po termínu 2000,-Kč

Student: 600,- Kč do 15. 10. 2010, po termínu 800,-Kč (Pregraduální nebo postgraduální student, rezident v předatestační přípravě)

Škola klinické neurofyziologie: 100,-Kč

Rozhodující je datum registrace účastníka.

 

Účastnický poplatek pokrývá:

• Přístup do prostor s odborným programem

• Občerstvení v podobě coffee breaků po celou dobu akce

• Přístup na společenský večer s rautem 

Mimo výše uvedeného je možné si objednat obědy. Jednotná cena činí 150,-Kč/oběd vč. jednoho nápoje. Obědy budou servírovány formou jednotného menu, s možností výběru dezertu.

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek, ubytování i ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 22. 10. 2010.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace.

U slovenských účastníků bude akceptována i platba v hotovosti (v Kč) pouze po předchozí dohodě. Vaši žádost o tuto formu úhrady prosím zašlete na martin.horna@mhconsulting.cz. Všechny bankovní poplatky musí být u mezinárodních plateb v plné výši uhrazeny účastníkem.

Pokud za Vás hradí firma, uveďte prosím její název a jméno reprezentanta, který Vám sponzoring přislíbil, do kolonky "poznámka", kterou naleznete na konci online registračního formuláře.

Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 30. 9. 2010. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.