57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

12. - 13. listopadu 2010, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice (Praha-východ)

PÁTEK 12. LISTOPADU

08:00 - 16:00 Registrace účastníků, foyer hotelu Aquapalace Hotel Prague

08:00 - 10:30 Vyvěšení posterů

08:30 - 10:00 Škola klinické neurofyziologie (paralelně kurzy I a II)
08:30 - 09:15 Kurzy I: Základy VEP - lektoři Jan Kremláček, Miroslav Kuba
09:15 - 10:00 Kurzy I: Základy SEP a TMS - lektoři Martin Bareš, Ivana Štětkářová
08:30 - 09:15 Kurzy II: Základy EEG - lektoři Svojmil Petránek, Zdeněk Vojtěch
09:15 - 10:00 Kurzy II: Základy fMR - lektoři Petr Hluštík, Robert Jech

10:00 - 10:30 Přestávka

10:30 - 11:10 Zahájení sjezdu a otvírací zvaná přednáška

NEUROPHYSIOLOGY AND TREATMENT OF SPASTIC PARESIS - Jean-Michel Gracies

11:10 - 12:25 Topické symposium I - Motorický systém I (Jech, Kučera)

ZMĚNY KORTIKÁLNÍ AKTIVACE PŘI LÉČBĚ SPASTICITY DOLNÍ KONČETINY U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY BOTULOTOXINEM A: PILOTNÍ FUNKČNÍ MR STUDIE - Petr Hluštík, Pavel Hok, Vladimíra Sládková, Jan Mareš, Pavel Otruba, Roman Herzig, Petr Kaňovský

FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ SUBKORTIKÁLNÍCH STRUKTUR V DYNAMICKÉM ÚKOLU NAČASOVÁNÍ MOTORICKÉ ODPOVĚDI - Martin Bareš, Ivica Husárová, Ovidiu Lungu, Radek Mareček, Michal Mikl, Tomáš Gescheidt, Petr Krupa

ÚSPĚŠNOST STEREOTAKTICKÉ LOKALIZACE PŘI HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACI V OBRAZE PEROPERAČNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE - Dušan Urgošík, Robert Jech, Filip Růžička

NEURONÁLNÍ AKTIVITA BAZÁLNÍCH GANGLIÍ VÁZANÁ NA OČNÍ POHYBY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ - Tomáš Sieger, Robert Jech, Tereza Serranová, Jiří Wild, Cecilia Bonnet, Daniel Novák, Filip Růžička, Dušan Urgošík

ALTERACE KLIDOVÝCH FLUKTUACÍ BOLD SIGNÁLU U PACIENTŮ S ESENCIÁLNÍM TŘESEM - Antonín Srp, Robert Jech, Martina Hoskovcová, Evžen Růžička, Karsten Müller

ZVÝŠENÍ VARIABILITY POHYBU U PARKINSONOVY NEMOCI PO PODÁNÍ L-DOPA: ANALÝZA SIGNÁLU Z DETEKČNÍCH RUKAVIC - Štefan Holiga, Robert Jech, Tomáš Sieger, Karsten Müller

12:25 - 13:30 Oběd

13:30 - 14:45 Topické symposium II - Kognitivní neurofyziologie (Brázdil, Vojtěch)

CO VYPOVÍDAJÍ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY O FUNKČNÍ ANATOMII A KONEKTIVITĚ LIDSKÉHO MOZKU? - Milan Brázdil

ÚČAST ODLIŠNÝCH NEURONÁLNÍCH SÍTÍ PŘI ŘEŠENÍ JEDNODUCHÉHO SENZORIMOTORICKÉHO ÚKOLU (SEEG STUDIE) - Robert Roman, Jan Chládek, Milan Brázdil, Ivan Rektor, Pavel Jurák

IOWA GAMBLING TASK U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ; FMRI STUDIE (INTERIM ANALÝZA) - Tomáš Gescheidt, Ivica Husárová, Radek Mareček, Michal Mikl, Kristýna Czekóová, Tomáš Urbánek, Martin Bareš, Petr Krupa, Ivan Rektor

VLIV HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACE SUBTHALAMICKÉHO JÁDRA NA VNÍMÁNÍ ČASU U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ - Petr Dušek, Robert Jech, Tereza Serranová, Tomáš Sieger, Jiří Wackermann, Evžen Růžička

VYUŽITÍ KAMPANĚ "NEMYSLÍŠ, ZAPLATÍŠ!" PRO VÝZKUM TEORIE MYSLI - Jana Zelinková, Milan Brázdil, Michal Mikl, Radek Mareček, Tomáš Urbánek

14:45 - 14:55 Přestávka

14:55 - 16:10 Topické symposium III - Motorický systém II (Štětkářová, Kurča)

ANALÝZA METOD ZPRACOVÁNÍ EEG SIGNÁLU PRO STUDII VZTAHU SVALOVÉ A MOZKOVÉ AKTIVITY - Jan Havlík, Helena Valentová

POROVNANIE EMG A CERVIKÁLNEHO KOMPRESÍVNEHO TESTU V DIAGNOSTIKE TETANICKÉHO SYNDRÓMU - Egon Kurča, Monika Turčanová Koprušáková, Milan Grofik, Pavol Kučera

KOŽNÍ PERIODA ÚTLUMU U KRČNÍ RADIKULOPATIE - Ivana Štětkářová, Arturo A. Leis, Markus Kofler, Dobrivoje S. Stokic

POSTRADIAČNÍ LUMBOSAKRÁLNÍ PLEXOPATIE - Jiří Böhm, Michal Miler

ELEKTROFYZIOLOGICKÁ PEROPERAČNÍ MONITORACE HLAVOVÝCH NERVŮ, MOTORICKÉ A SLUCHOVÉ DRÁHY U VÝKONŮ V OBLASTI ZADNÍ JÁMY LEBNÍ - Jiří Ceé, Tomáš Radovnický, Robert Bartoš, Petr Vachata, Martin Sameš

FUNKČNĚ BEZPEČNÁ RESEKCE MENINGEOMŮ V ROLANDICKÉ OBLASTI - Svatopluk Ostrý, Vladimír Beneš, David Netuka, Lubor Stejskal

16:10 - 16:15 Přestávka

16:15 - 16:40 Posterová sekce (Brunovský, Dušek)

16:45 - 17:30 Členská schůze SKN, po skončení schůze výboru

19:00 - Společenský večer v hotelu Aquapalace Hotel Prague

 

SOBOTA 13. LISTOPADU

08:00 - 12:00 Registrace účastníků, foyer hotelu Aquapalace Hotel Prague

09:00 - 16:00 Posterová sekce

08:30 - 09:30 Topické symposium IV - EEG I (Marusič, Petránek)

SCORE - STRUCTURED COMPUTER-BASED ORGANISED REPORT OF THE EEG - Petr Marusič, Jana Zárubová

ANALÝZA EEG SIGNÁLU POMOCÍ NEZÁVISLÝCH KOMPONENT JEHO PŘÍZNAKŮ - Michal Vavrečka, Jakub Kužílek, Lenka Lhotská

LOKALIZACE ZDROJŮ EEG U OBSEDANTNĚ-KOMPULZIVNÍ PORUCHY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO NEUROFEEDBACK - Jana Kopřivová, Marco Congedo, Jiří Horáček, Ján Praško, Michal Raszka, Martin Brunovský, Barbora Kohútová, Cyril Höschl

ZMĚNA PREFRONTÁLNÍ THETA QEEG KORDANCE JAKO PREDIKTOR ODPOVĚDI NA ANTIDEPRESIVNÍ LÉČBU - Martin Brunovský, Martin Bareš, Miloslav Kopeček, Tomáš Novák, Peter Šóš, Vladimír Krajča, Cyril Höschl

NIR EEG - JEN PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY? - Svojmil Petránek, Josef Faber, Alice Heuschneiderová, Vladimír Krajča

9:30 - 9:40 Přestávka

9:40 - 10:55 Topické symposium V - Percepce (Kremláček, Riečanský)

VĚKEM PODMÍNĚNÉ ZMĚNY VE ZPRACOVÁNÍ ZRAKOVÉ INFORMACE OD SENZORICKÉ PO KOGNITIVNÍ ÚROVEŇ - Miroslav Kuba, Jan Kremláček, Jana Langrová, Zuzana Kubová, Jana Szanyi, František Vít

HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE SUBTHALAMICKÉHO JÁDRA U PARKINSONOVY NEMOCI OVLIVŇUJE ZRAKOVÝ SYSTÉM - Robert Jech, Dušan Urgošík, Filip Růžička

ZMENY V ZRAKOVÝCH ROVNOVÁŽNYCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLOCH PRI SCHIZOFRÉNII - Igor Riečanský, Tomáš Kašpárek, Jitka Řehulová, Radovan Přikryl, Stanislav Katina

ZRAKOVÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U ČÁSTEČNĚ OBNOVENÉHO VIDĚNÍ PO 54 LETECH VIZUÁLNÍ DEPRIVACE: PŘÍPADOVÁ STUDIE - Jan Kremláček, František Vít, Jana Szanyi, Jana Langrová, Miroslav Kuba, Zuzana Kubová

KOMBINOVANÁ STUDIE ERP A PET U PACIENTŮ V PERZISTENTNÍM VEGETATIVNÍM STAVU - Irena Holečková, Catherine Fischer, Dominique Morlet, Nicolas Costes, Pavel Lavička

ZRAKOVÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU - Zuzana Kubová, Jan Kremláček, Martin Vališ, Jana Szanyi, Jana Langrová, František Vít, Miroslav Kuba

10:55 - 11:05 Přestávka

11:05 - 12:20 Topické symposium VI - Funkční zobrazování (Hluštík, Mikl)

VYUŽITÍ ICA V ANALÝZE FMRI DAT S NEDOKONALOU ZNALOSTÍ O PRŮBĚHU EXPERIMENTU. PILOTNÍ STUDIE - Michal Mikl, Radovan Přikryl, Radek Mareček, Milan Brázdil

BRAIN FMRI FUNCTIONAL NETWORKS IN HEALTH AND DISEASE - Zsigmond T. Kincses, Christian F. Beckmann, Laszlo Vecsei, Paul M. Matthews

VBM, TBSS AND T2 RELAXOMETRY IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS - Jiří Keller, Josef Vymazal, Petr Ridzoň, Robert Rusina, Petr Kulišťák, Hana Malíková, Aaron M. Rulseh, Otakar Keller, Robert Jech

SEX-DEPENDENT INFLUENCES OF OBESITY ON CEREBRAL WHITE MATTER - Karsten Müller, Alfred Anwander, Annette Horstmann, Siawoosh Mohammadi, Joeran Lepsien, Matthias Schroeter, Michael Stumvoll, Arno Villringer, Harald Möller, Burkhard Pleger

NÁRŮST TĚLESNÉ HMOTNOSTI PŘI HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACI STN U PARKINSONOVY NEMOCI SOUVISÍ S MEDIÁLNÍ POZICÍ AKTIVNÍHO

KONTAKTU ELEKTRODY - Filip Růžička, Robert Jech, Lucie Nováková, Dušan Urgošík, Josef Vymazal, Evžen Růžička

ATROFIE TROJKLANÉHO NERVU U TRIGEMINÁLNÍ NEURALGIE A ANATOMICKÉ POMĚRY V ZADNÍ JÁMĚ (MR STUDIE) - Daniel Hořínek, Veronika Brezová, Tomáš Belšan, Christopher Nimsky, Lukáš Martinkovič, Jaroslav Plas, Vladimír Beneš

12:20 - 13:30 Oběd

13:30 - 14:30 Kasusistický blok (Bareš, Cibulčík)

PSYCHOTERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ EEG-KŘIVKY V PRAXI (KASUISTIKA) - Miroslav Novotný

JE MOŽNÉ BEZPEČNĚ OPEROVAT V PRIMÁRNÍ MOTORICKÉ KRAJINĚ? (CASE REPORT) - Svatopluk Ostrý, David Netuka, Lubor Stejskal, Vladimír Beneš

EEG DIAGNOSTIKA HYPERKINETICKÝCH SYNDROMŮ (KASUISTIKA) - Pavlína Šimonová, Miroslav Novotný

14:30 - 14:40 Přestávka

14:40 - 16:00 Topické symposium VII - EEG II a varia (Šonka, Krajča)

CO JE NOVÉHO VE SPÁNKOVÉ MEDICÍNĚ Z HLEDISKA ZÍSKÁVÁNÍ A INTERPRETACE ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH SIGNÁLŮ - Karel Šonka

PORUCHY SPÁNKU A DENNÍ SPAVOST U DĚTÍ S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERATIVITOU (ADHD) - Iva Příhodová, Ivo Paclt, David Kemlink, Jelena Skibová, Soňa Nevšímalová

EXTRAKCE A VÝBĚR PŘÍZNAKŮ PRO AUTOMATICKOU KLASIFIKACI EEG GRAFOELEMENTŮ ALGORITMY S UČITELEM A BEZ UČITELE - Vladimír Krajča, Svojmil Petránek, Václav Gerla, Vladana Djordjevic, Lenka Lhotská, Jitka Mohylová

ANALÝZA DLOUHODOBÝCH EEG ZÁZNAMŮ V REÁLNÉM ČASE - Radek Novák, Václav Gerla, Lenka Lhotská

ZPRACOVÁNÍ EEG V REÁLNÉM ČASE - Jaromír Doležal, Jakub Šťastný, Vladimír Černý, Jan Kubák

VLIV STROOPOVA TESTU NA INTERHEMISFERICKÝ INFORMAČNÍ PŘENOS VYPOČÍTANÝ Z BILATERÁLNÍHO ZÁZNAMU ELEKTRODERMÁLNÍ AKTIVITY, SROVNÁNÍ MEZI MUŽI A ŽENAMI - Miroslav Světlák

16:00 Ukončení sjezdu

Posterová sekce:

 

AUTOMATIZOVANÁ ANALÝZA DLOUHODOBÝCH EEG ZÁZNAMŮ - Václav Gerla1, Vladana Djordjevic1, Michal Vavrečka1, Lenka Lhotská1, Vladimír Krajča1; 1 Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika

DETEKČNÍ ALGORITMY PRO KLASIFIKACI NEURONÁLNÍ AKTIVITY
- Jiří Wild1, Dan Novák1, Tomáš Sieger1, Zoltan Prekopcsák1, Pavel Vostatek1, Robert Jech2; 1 Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika; 2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

KAZUISTIKA - COGMED TRÉNINK PRACOVNÍ PAMĚTI V REHABILITACI KLIENTKY S EXPRESIVNÍ AFÁZIÍ PO PRASKLÉM ANEURYSMATU - Jan Haase1, Miroslav Novotný1; 1 Centrum duševního zdraví, Jeseník, Česká republika

ODSTRAŇOVÁNÍ DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNY - Květa Špániková1; 1 Defektologická klinika CNS, Náměšť nad Oslavou, Česká republika

STEREOTAKTICKÁ STIMULACIA PREDNÉHO LALOKA MOZOČKA A JEJ ODRAZ V Q EEG - KAZUISTIKA - Ján Džugan1, Miroslav Galanda2, Tomáš Galanda2, Martina Kolibášová1, Jaroslav Jaworský1; 1 NsP ŠK Michalovce, Michalovce, Slovenská republika; 2 UN Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovenská republika

VLIV AGONISTY METABOTROPNÍCH GLUTAMÁTOVÝCH RECEPTORŮ MGLU2/3 (LY379268) NA KVANTITATIVNÍ EEG V KETAMINOVÉM MODELU PSYCHÓZY - ANIMÁLNÍ STUDIE - Michaela Fujáková1, Tomáš Páleníček1, Martin Brunovský1, I. Gorman1, Jiří Horáček1, Věra Bubeníková-Valešová1, Vladimír Krajča1; 1 Psychiatrické centrum Praha, Praha, Česká republika

VYUŽITÍ MATEMATICKÝCH TRANSFORMACÍ PŘI EXTRAKCI SKRYTÉ INFORMACE Z EEG - Vladana Djordjevic1, Václav Gerla1, Lenka Lhotská1, Vladimír Krajča2; 1 Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika; 2 Neurologické oddělení FN Na Bulovce, Praha, Česká republika

 

 Časový harmonogram

Pátek 12. listopadu

08:00 - 16:00 Registrace účastníků, foyer hotelu Aquapalace Hotel Prague
08:00 - 10:30 Vyvěšení posterů
08:30 - 10:00 Škola klinické neurofyziologie (paralelně kurzy I a II - viz níže)
10:00 - 10:30 Přestávka
10:30 - 11:10 Zahájení sjezdu a otvírací zvaná přednáška
11:10 - 12:25 Topické symposium I - Motorický systém I
12:25 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:45 Topické symposium II - Kognitivní neurofyziologie
14:45 - 14:55 Coffee break
14:55 - 16:10 Topické symposium III - Motorický systém II
16:10 - 16:15 Přestávka
16:15 - 16:40 Posterová sekce
16:45 - 17:30 Členská schůze společnosti, po skončení schůze výboru
19:00 - ... Společenský večer

 

Sobota 13. listopadu

08:00 - 12:00 Registrace účastníků, foyer hotelu Aquapalace Hotel Prague
09:00 - 16:00 Posterová sekce
08:30 - 09:30 Topické symposium IV - EEG I
09:30 - 09:40 Přestávka
09:40 - 10:55 Topické symposium V - Percepce
10:55 - 11:05 Coffee break
11:05 - 12:20 Topické symposium VI - Funkční zobrazování
12:20 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:30 Kasuistický blok
14:30 - 14:40 Coffee break
14:40 - 16:00 Topické symposium VII - EEG II a varia
16:00 Ukončení sjezdu

 

Škola klinické neurofyziologie (paralelně kurzy I a II)
Dva paralelní edukační kurzy před začátkem sjezdu pro zvlášť registrované účastníky sjezdu. Cílem kurzů je seznámit účastníky se základy dané diagnostické metody, vysvětlit její principy, způsoby provedení a vyhodnocení včetně příkladů dokládajících jejich praktický význam. Jedná se o pilotní projekt zaměřený především na studenty a kolegy, kteří jsou zaměřeni na jiné diagnostické metody. Každý z účastníků obdrží výukový materiál. Kurz je zpoplatněn 100 Kč nad rámec sjezdového poplatku.

KURZ I. ŠKOLA KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

Základy VEP (lektoři: J. Kremláček, M. Kuba) - Prostřednictvím videozáznamu ze školícího pracoviště bude představeno vyšetření zrakových evokovaných potenciálů (VEP) od přípravy pacienta přes jeho vyšetření až po analýzu záznamů. Účastníci kurzu budou seznámeni se standardy společností IFCN a ISCEV pro vyšetření VEP. Klinické využití metody, její citlivost a specificita, bude dokumentováno na normálních a patologických nálezech (45 minut).
Základy SEP a TMS (lektoři: M. Bareš, I. Štětkářová) - V kurzu budou vysvětleny základy somatosensorických a motorických evokovaných potenciálů včetně standardů dle IFCN. Účastníci se dozvědí v jakých případech tato vyšetření indikovat, jak získané nálezy interpretovat a jaké jsou nejčastější chyby a omyly ve vyšetřování a hodnocení výsledků (45 minut).

KURZ II. ŠKOLA KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE
Základy EEG (lektoři: S. Petránek, Z. Vojtěch) - Na praktických příkladech budou prezentovány základní technické varianty provedení vyšetření (rutinní EEG, kontinuální EEG, video-EEG), diagnostické situace, kdy může být EEG pro klinika přínosem (epilepsie, komatózní stavy) a hlavní skupiny abnormních nálezů. Maximum času bude věnováno chybám při popisu a interpretaci vyšetření (45 minut).
Základy fMR (lektoři: P. Hluštík, R. Jech) - V úvodní části bude vysvětlen princip funkční magnetické rezonance (fMR) založený na tzv. BOLD efektu. Budou vysvětleny základní typy experimentů (blokový design, event-related, resting-state) a způsoby individuální a skupinové analýzy. Na příkladech bude vysvětlen diagnostický potenciál a omezení této metody (45 minut).

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tsty