This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

 Kontakty

9

Připravované akce

9

Aktuální akce

274

Minulé akce

cz
 • sk
 • en
 • cz
 1. Udělujete tímto souhlas společnosti MH Consulting s.r.o. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Narcisová 2850/2, PSČ 10600, IČO: 27132412, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98701 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů EU (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: Tituly, pohlaví, jméno a příjmení, název společnosti, odbornost a hlavní oblasti zájmu, email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresu.

 2. Jméno a příjmení, Tituly, pohlaví, název společnosti, odbornost a hlavní oblasti zájmu, email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresu bude správce zpracovávat za účelem uzavření smlouvy, vypořádání objednávek, dodání služeb či zboží, komunikace s klientem, zpracování statistiky a tiskových či publikačních podkladů, výstupy pro odborné společnosti, zasílání informací a pozvánek na Správcem pořádané či technicky zabezpečované akce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Praha 10 - Záběhlice, Narcisová 2850/2, PSČ 10600, nebo emailem na pracovníky Správce.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Administrátor serveru, společnost.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.