This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti MH Consulting s.r.o. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Narcisová 2850/2, PSČ 10600, IČO: 27132412, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98701 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů EU (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: Tituly, pohlaví, jméno a příjmení, název společnosti, odbornost a hlavní oblasti zájmu, email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresu.

 2. Jméno a příjmení, Tituly, pohlaví, název společnosti, odbornost a hlavní oblasti zájmu, email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresu bude správce zpracovávat za účelem uzavření smlouvy, vypořádání objednávek, dodání služeb či zboží, komunikace s klientem, zpracování statistiky a tiskových či publikačních podkladů, výstupy pro odborné společnosti, zasílání informací a pozvánek na Správcem pořádané či technicky zabezpečované akce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Praha 10 - Záběhlice, Narcisová 2850/2, PSČ 10600, nebo emailem na pracovníky Správce.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Administrátor serveru, společnost.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.