This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES

27. - 29. listopadu 2019, Praha, Clarion Congress Hotel Prague


menu
07:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
ZENIT + NADIR Slavnostní zahájení konkr ... Slavnostní zahájení konkr ...
0

08:30 - 08:50

Zahájení

ZENIT + NADIR

Experimentální gastroenter ... Experimentální gastroenter ...
0

08:50 - 09:30

Experimentální gastroenterologie

ZENIT + NADIR

Endoskopie u IBD ... Endoskopie u IBD ...
0

09:35 - 10:00

Endosonografie

ZENIT + NADIR

Pokroky v hepatologii 2016-2 ... Pokroky v hepatologii 2016-2 ...
0

10:00 - 10:25

Hepatologie

ZENIT + NADIR

Molecular biology of CRC ... Molecular biology of CRC ...
0

10:45 - 11:10

Jiné

ZENIT + NADIR

Intestinální mikrobiom ... Intestinální mikrobiom ...
0

11:10 - 11:35

Jiné

ZENIT + NADIR

Pokroky v břišní a miniin ... Pokroky v břišní a miniin ...
0

11:35 - 12:00

Miniinvazivní chirurgie

ZENIT + NADIR

Satelitní sympozium - Abbvi ... Satelitní sympozium - Abbvi ...
0

12:10 - 12:55

Jiné

ZENIT + NADIR

Satelitní sympozium - Sando ... Satelitní sympozium - Sando ...
0

12:55 - 13:25

IBD

ZENIT + NADIR

GI ONKOLOGIEGI ONKOLOGIE
0

13:30 - 15:00

GI Onkologie

ZENIT + NADIR

Sekce ambulantních gastroenterologůSekce ambulantních gastroenterologů
0

15:30 - 17:00

Jiné

ZENIT + NADIR

Satelitní sympozium - MylanSatelitní sympozium - Mylan
0

17:00 - 18:00

IBD

ZENIT + NADIR

LEO + VIRGO HEPATOLOGIE IHEPATOLOGIE I
0

13:30 - 15:00

Hepatologie

LEO + VIRGO

PANKREATOLOGIEPANKREATOLOGIE
0

15:30 - 17:00

Pankreatologie

LEO + VIRGO

MINI-PREZENTACE IMINI-PREZENTACE I
0

17:00 - 18:00

Jiné

LEO + VIRGO

TYCHO + KEPLER VOLNÁ SDĚLENÍ I: IBDVOLNÁ SDĚLENÍ I: IBD
0

13:30 - 15:00

IBD

TYCHO + KEPLER

FUNKČNÍ PORUCHYFUNKČNÍ PORUCHY
0

15:30 - 17:00

Funkční poruchy

TYCHO + KEPLER

Satelitní sympozium - Ferri ... Satelitní sympozium - Ferri ...
0

17:00 - 18:00

Jiné

TYCHO + KEPLER

AQUARIUS HANDS ON TRAINING - OLYMPUSHANDS ON TRAINING - OLYMPUS
0

12:30 - 17:00

Jiné

AQUARIUS

TAURUS HANDS ON TRAINING - PROMEDICAHANDS ON TRAINING - PROMEDICA
0

14:00 - 16:00

Jiné

TAURUS

OBČERSTVENÍ Přestávka na kávu ... Přestávka na kávu ...
0

10:25 - 10:45

Občerstvení

OBČERSTVENÍ

Polední přestávkaPolední přestávka
0

12:00 - 13:30

Občerstvení

OBČERSTVENÍ

Satelitní sympozium - Amgen ... Satelitní sympozium - Amgen ...
0

13:00 - 13:30

Jiné

OBČERSTVENÍ

Přestávka na kávu ... Přestávka na kávu ...
0

15:00 - 15:30

Občerstvení

OBČERSTVENÍ

VEDUTA LOUNGE SCHŮZE: RADA PRO SCREENING ... SCHŮZE: RADA PRO SCREENING ...
0

12:00 - 13:30

Zahájení

VEDUTA LOUNGE

SCHŮZE: ČESKÝ PANKREATOLO ... SCHŮZE: ČESKÝ PANKREATOLO ...
0

17:00 - 18:00

Zahájení

VEDUTA LOUNGE

REGISTRACE REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ - CONGRESS RECEPTIONREGISTRACE ÚČASTNÍKŮ - CONGRESS RECEPTION
0

7:00 - 17:00

Zahájení

REGISTRACE

#0#0#0#0

 

Hands-on kurzy - informace a on-line přihlašování ZDE:

 https://olympus.on-line-form.eu/

 

AKCE POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Upozorňujeme Vás, že tato akce a její webové stránky nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí této akce, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám. Vstupen na webové stránky popřípadě svou účastí na akci potvrzujete, že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a že jste odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tuto akci vystavovala. Pokud vaše prohlášení nebo konání není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.