This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXIII. ČESKÝ A XVIII. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES SPÁNKOVÉ MEDICÍNY

10. - 12. listopadu 2022, Imperial Hotel Ostrava, Ostrava


menu

Vážené kolegyně a kolegové,

po dlouhých 13 letech se bude v Ostravě opět konat česko-slovenský kongres spánkové medicíny. Náš obor za tu dobu urazil velký kus cesty: rozvinuly se poznatky z fyziologie a patofyziologie spánku, pochopili jsme leccos o významu spánku pro kognitivní funkce; zaznamenali jsme rozvoj diagnostiky a léčby hypoventilace vázané na spánek; došlo k výraznému rozvoji telemetrie a výrazně se posunul technický vývoj u přístrojů k léčbě spánkové apnoe a hypoventilace (PAP); daří se zavádět do praxe nové diagnostické metody jako vyšetřování hypokretinu v likvoru pro diagnostiku narkolepsie ; spánková medicína navázala spolupráci s dalšími klinickými obory.
Současně se daří zlepšovat dostupnost diagnosticko-terapeutické péče v oblasti somnologie, kdy vznikla řada nových pracovišť věnujících se různým aspektům spánkové medicíny. 
Naše doba přináší také řadu výzev: můžeme očekávat zvyšující se tlak na efektivitu naší práce jak z hlediska financování zdravotní péče, tak z hlediska racionálního rozložení sil zdravotnictví. 
A právě i v této době rychlého vývoje a složitých výzev potřebujeme vzájemně se setkávat, sdělit si svoje odborné zkušenosti a třeba i jen obyčejně si popovídat. Těšíme se, že se nám v Ostravě společně podaří tyto cíle naplnit.

 

 Průvodce Ostravou

 

Za orgaizační výbor

 

MUDr. Vilém Novák, Ph.D.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 18 kredity. Číslo akce: 108752.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/438/2022.

Sdílejte