This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXIII. ČESKÝ A XVIII. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES SPÁNKOVÉ MEDICÍNY

10. - 12. listopadu 2022, Imperial Hotel Ostrava, Ostrava


menu

Předběžný program, změna vyhrazena

 

Hlavní téma:

Hypersomnie centrálního původu a hypokretin

Spánek a neurologické choroby

Hypoventilace vázaná na spánek

Horní cesty dýchací – anatomie, fyziologie, patofyziologie a léčba

Novinky v léčbě xPAP

Nové možnosti mezioborové spolupráce

Kardiologické a interní aspekty poruch spánku

Zvláštnosti spánku dětí

Videosekce a kazuistiky

Varia