This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

3. KAZUISTICKÝ KONGRES PALIATIVNÍ MEDICÍNY

26. března 2021, Zrušeno - Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1


menu

Jelikož bereme aktuální situaci vážně, máme připravenou sérii bezpečnostních opatření.

U registrace budou všichni účastníci vyzváni k předložení podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti  ̵ vzor zde. Vytiskněte si, vyplňte a podepište s datem prvního dne konference!

1) V souladu s nařízeními vlády/Obecná doporučení

• Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 1. září 2020 se zakazují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob. Předpokládaný počet účastníků kongresu splňuje tyto požadavky.

Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož výše uvedené nařízení zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích konaných ve vnitřních prostorech staveb s účastí přesahující 100 osob. 

• Doporučujeme omezit tělesný kontakt (podávání rukou). Pokud budete chtít kolegu pozdravit, Mezinárodní zdravotnická konference (HIMSS) doporučuje dotyk lokty.
• Dodržujte bezpečný odstup od ostatních účastníků i personálu, minimálně 1,5 m.
• Při vstupu do kongresového centra si vydezinfikujte ruce.
• Dbejte na zvýšenou osobní hygienu.

 

2) On-line předregistrace / Registrace v místě konání

• Žádáme všechny nové účastníky, aby využili on-line předregistraci na webových stránkách kongresu.
• Registrace nových účastníků bude na místě probíhat samoobslužně, na počítači za použití hygienických pomůcek (rukavice, dezinfekce).
• Pokud stále ještě nemáte zaplacený registrační poplatek, prosíme o jeho úhradu před kongresem. 
• Personál na registraci i mimo ni bude používat ochranné pomůcky (roušky a rukavice).
• Registrační pulty a další společné prostory budou pravidelně dezinfikovány.
• V místě konání kongresu budou umístěny stojany s dezinfekcí.

 

3) Žádný zbytečný papír

• Potvrzení o účasti netiskneme fyzicky, naleznete je ve svém profilu na stránkách www.mhcosnulting.cz. Stejně tak i daňové doklady a instrukce.4) Občerstvení na akci

• Personál cateringu, stejně jako zbytek personálu, bude dodržovat striktní bezpečnostní pravidla a při obsluze účastníků bude vybaven ochrannými pomůckami.
• Občerstvení bude podáváno v souladu s hygienickými a bezpečnostními pravidly.