This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

3. KAZUISTICKÝ KONGRES PALIATIVNÍ MEDICÍNY

26. března 2021, Zrušeno - Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1


menu

Předběžný program (změna vyhrazena)

26. března 2021

08:00 - 08:30 - Registrace účastníků a firem

08:30 - 09:30 - Prof. Steve Pantilat: Truth behind the myths in palliative care/ Fakta a mýty v paliativní péči


Profesor Steve Pantilat  (zakladatel a ředitel Centra paliativní medicíny na University of California, San Francisco, USA) bude hlavním řečníkem letošního Kasuistického kongresu paliativní medicíny. Jde o jednu z nejvýraznějších světových autorit v oblasti paliativní péče. 
Dr. Pantilat je ředitelem vzdělávacího centra paliativní medicíny při UCSF, které školí nemocniční týmy paliativní péče v celých Spojených státech a pomáhá v jejich implementaci a rozvoji. Vede také národní registr paliativní péče, tzv. Palliative care Quality Network, který si klade za cíl zlepšování kvality poskytované péče o pacienty se závažným onemocněním.  Velmi si ceníme toho, že profesora Pantilata můžeme přivítat na našem kongresu, ve své přednášce se bude zvláště věnovat problematice mýtů a faktů v prostředí paliativní péče, roli naděje a také možnostem akademického ukotvení oboru paliativní medicína. Jeho přednáška bude tlumočena do češtiny.

09:30 - 10:45 Přestávka, diskuse

10:15 - 11:30 Pediatrie (koordinátor MUDr. Mahulena Exnerová, Hořovice)

11:30 - 12:45 Lůžková paliativní péče (koordinátor MUDr. Jana Dušánková, Ústí nad Labem)

12:45 – 14:00 Oběd, prohlídka radnice

14:00 - 15:15 Plicní (koordinátor: MUDr. Hana Bartáková)

15:15 - 16:30 Neurologie/neurochirurgie (koordinátor Doc. Robert Rusina, prof. David Netuka)

16:30 - Káva, vyhlášení nejlepšího bloku