This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXV. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN A XXX. BRNĚNSKÝ DEN PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ

15. září 2023, Pavilon B11, Posluchárna 334, Universitní kampus Brno Bohunice


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěl bych Vás jménem organizátorů pozvat na jubilejní XXV. Brněnský geriatrický den a XXX. Brněnský den praktického lékařství. Obě akce na sebe časově navazují a budou se konat v Universitním kampusu Brno Bohunice, 15. září 2023, v pavilonu B11, Posluchárně 334. Po mnoha letech úspěšné organizace Brněnského geriatrického dne pod vedením pana profesora Webera  a Brněnských dnů praktického lékařství pod vedením paní profesorky Matějovské Kubešové přebíráme letos jejich přípravu, ale také odpovědnost za to, že se Vám akce budou líbit jak po stránce odborné, tak i díky možnosti přátelského setkání s kolegy. Během registrace si můžete zvolit, zúčastníte-li se jedné, druhé nebo obou akcí zárověň. 

Odborný program XXX. Brněnského dne praktického lékařství jsme připravili, jako již tradičně, ve spolupráci s kolegy, praktickými lékaři.

Odborný program XXV. Brněnského geriatrického dne se zaměřuje na řadu zajímavých témat z kardiologie, diabetologie, nutrice a farmakoterapie u seniorů. Vzhledem k tomu, že zdravotní péče o seniory není jen otázkou oboru geriatrie, ale zahrnuje koordinovanou spolupráci více odborností, budeme rádi, pokud se naší odborné akce zúčastní i odborníci jiných specializací.

Doufáme, že Vás náš program osloví a odnesete si sebou celou řadu užitečných informací do Vaší praxe.

Těším se na setkání s Vámi v září v Brně!

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 6 kredity. Číslo akce: 112371.

Sdílejte