This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

4. 10. - 30. 11. 2020, VIRTUÁLNÍ KONFERENCE


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen

Vložit abstrakt

Jak natočit virtuální přednášku? 

Instrukce jsme posílali emailem. Pokud nedorazily, podrobný návod naleznete zde. Citovaný obrázek v návodu ke stažení zde a konfigurační soubor zde.

 

Přihlášky k aktivní účasti

Vaše abstrakta vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 31. 1. 2020. Termín nebude již dále prodlužován. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru. Psychiatrická společnost ČLS JEP vyrozumí e-mailem autory a gestory o přijetí jejich příspěvku. Vědecký výbor XIII. Sjezdu psychiatrické společnosti společnosti ČLS JEP si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat.

› Vyzýváme Vás k vložení abstrakt k aktivní účasti: 

• volná sdělení

• poster

• workshop (vstup na workshop bude zpoplatněn)

• Cena výboru PS, tzv. Cestovní grant


Prosíme rovněž ty, kteří mají domluvené konkrétní přednášky v daných sympoziích, aby abstrakta také vložili.

Důležité termíny:
› 15. 12. 2019 – spuštění on-line formuláře pro vkládání abstrakt
› 31. 1. 2020 - ukončení vkládání abstrakt k aktivní účasti
› do 29. 2. 2020 - oznámení o přijetí/nepřijetí přihlášky k aktivní účasti
 
Ceny a granty - termíny odeslání přihlášek, abstrakt nebo prací:
› do 31. 1. 2020 - Cena výboru PS ČLS JEP "Cestovní grant"
› do 29. 2. 2020 - Kuffnerova cena (zasílejte poštou na adresu sekretariátu PS)
› do 29. 2. 2020 - Novinářská cena (přihlašujte on-line na http://6b.cz/RSM0)

 

Povinná registrace

Každý prezentující autor se musí zaregistrovat stejně jako běžní účastníci, prostřednictvím registračního online formuláře na těchto stránkách a to nejpozději po obdržení informace o přijetí příspěvku. Bez řádné registrace a úhrady patřičných registračních poplatků nebude příspěvek publikován a bude bez dalšího upozornění z programu vyřazen.


Zpracování abstrakt

• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři, pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry event. souhrn. Seznam použité literatury se neuvádí.
• Jazyk: čeština, angličtina nebo slovenština. Název příspěvku pouze čeština nebo angličtina.
• Rozsah: preferovaná délka je mezi 400 až 800 slovy. Abstrakt je omezen 1200 slovy.
• Nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.

 

Zpracování odborné přednášky

• Upozorňujeme na nutnost uvedení potencionálního konfliktu zájmů a to prostřednictvím powerpointového snímku, který vložte do své prezentace. Ke stažení je zde.
• Délka volných sdělení 10 minut + 5 minut diskuze.
• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Přenosové médium: USB disk.
 

Způsob nahrávání přednášek

• Přednášky se předávají technikovi v daném sále, kde má příspěvek zaznít.  Nahrávají se přímo do počítače, ze kterého se prezentuje.
• Paralelně s probíhajícím programem není tedy možné na tomto počítači přednášku dodatečně upravovat. Dostavte se tedy s dostatečným časovým předstihem, optimálně den předem, nejpozději před začátkem bloku, ve kterém je Vaše přednáška zařazena, aby bylo možno vyzkoušet její správné zobrazení a kompatibilitu případných videí.
• Moc prosíme o dodržování těchto pravidel. Jedná se jak o Váš komfort při samotném přednesu, tak o zajištění plynulého průběhu akce.
 

Instrukce pro posterovou prezentaci

• Maximální rozměr posteru: 70 cm (š) x 160 cm (v).

• Panel je magnetický/potažený textilní plochou.
• Upevňovací magnety/špendlíky budou k dispozici v prostorách posterové sekce.
• Posterové nástěnky budou očíslovány organizátory a číslo Vašeho posteru naleznete v programu.
• Postery, které nebudou demontovány do konce akce, budou odstraněny a skartovány. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu či poškození prezentovaných posterů.