This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

4. 10. - 30. 11. 2020, VIRTUÁLNÍ KONFERENCE


menu

Záštita

Ministr zdravotnictví

Hejtman Jihomoravského kraje - JUDr. Bohumil Šimek

Hejtmanka Jihočeského kraje - Mgr. Ivana Stráská

Starosta města Mikulov - Rostislav Koštial

Pořadatel

Psychiatrická společnost ČLS JEP

Ve spolupráci s

Českou psychiatrickou společností z.s.

Prezident sjezdu

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Víceprezident sjezdu

MUDr. Simona Papežová

Předseda organizačního výboru

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Organizačný výbor

MUDr. Martin Hollý, MBA
MUDr. Martin Hejzlar

Předseda vědeckého výboru

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

Vědecký výbor

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
MUDr. Veronika Andrashko

Sekretariát sjezdu

MH Consulting s.r.o.

Sekretariát PS ČLS JEP

Lenka Knesplová