This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Termín přesunut na 4. - 6. října 2020, Hotel Galant, Mikulov


menu

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 jsme se rozhodli akci přesunout na nový termín uvednený výše.

Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na XIII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 4. – 6. října 2020. Po dvou letech se sjezd vrací do hotelu Galant v Mikulově, změna místa konání bienálního setkání českých psychiatrů byla všeobecně přijata velmi pozitivně, což naznačuje, že zakládáme novou tradici. Ústřední motto sjezdu „Změny klimatu v české psychiatrii“ nabízí vícevýznamových vrstev, které můžeme společně postupně odkrývat. Lze si za ním představit změny, které přináší probíhající reforma psychiatrické péče v ČR, souvislosti mezi vlivy prostředí a duševními poruchami, celospolečenský diskurz o dopadech klimatických změn na duševní zdraví ve všech souvislostech anebo měnící se klima ve společnosti. Nedílnou součástí programu bude za účasti osob z řídících struktur blok věnovaný reformě psychiatrické péče a jsem přesvědčen, že zde budeme již konkrétně diskutovat nad prvními výsledky tohoto dlouhodobého procesu změny. Jednotlivé sekce společnosti budou organizovat sympozia zaměřená na reformu psychiatrické péče, doplněná přehledem novinek v příslušné specializaci. Také Vás velmi rádi přivítáme na valné hromadě Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Je na každém z nás, co si nejen z tématu, ale především z nabídky sympozií a přednášek vybere. Klima počátku léta v Mikulově slibuje mnoho příjemných odborných i společenských zážitků, těším se proto na setkání s Vámi na XIII. sjezdu naší společnosti v říjnu 2020.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Prezident sjezdu a předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 

Akce má charakter kontinuálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 30 kredity). Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 60628.

Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů (ohodnocena 12 kredity). Číslo akce: AKPČR/PHA/OK/107/2020.

Česká asociace sester, číslo pod kterým je akce vedena v archivu: 307/2020.

Sdílejte