This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

4. října - 30. listopadu 2020, VIRTUÁLNÍ KONFERENCE


menu

Kvůli nouzovému stavu, který právě vláda vyhlásila a platí od pondělí, se akce bude konat čistě v elektronické podobě. 

Co to pro Vás znamená: Akce se neruší, ale bude probíhat čistě elektronickou formou. Půjde o nahrané přednášky, nikoliv živý přenos. Ůčastníci obdrží kreditní ohodnocení. Registrační poplatky a náklady za ubytování se nevracejí z důvodu stornopoplatků. Záznam bude k dispozici pouze registrovaným účastníkům. O dalším postupu Vás budeme informovat. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení partneři,

ještě v minulém týdnu jsme doufali, že se budeme moci společně setkat osobně na XIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP 4.-6. října v Mikulově. Bohužel, nepříznivý vývoj epidemické situace v posledních dnech a aktuální opatření vlády, včetně vyhlášení nouzového stavu a omezení setkávání, nás nutí přistoupit ke stejnému kroku, k němuž přistoupili organizátoři dalších domácích a mezinárodních odborných akcí, k přesunu sjezdu do on-line podoby. 

V tuto chvíli pracujeme na podobě virtuálního kongresu, který všem registrovaným účastníkům nabídne plnohodnotný program, tak jak byl původně naplánovaný. Výhodou bude zpřístupnění přednášek a posterů na webu tak, abyste je mohli shlédnout v čase, který Vám bude vyhovovat, navíc tak nepřijdete o žádné z paralelních sdělení, které se jinak v programu překrývaly. On-line forma umožní také účast kolegům ze Slovenska, kteří by se jinak sjezdu z důvodu vyhlášení nouzového stavu v obou zemích nemohli zúčastnit. Registrovaní účastníci získají samozřejmě i kredity České lékařské komory, stejně jako by tomu bylo v případě osobní účasti. 

Spolu s pořádající agenturou postupně kontaktujeme všechny přednášející a domlouváme se na nahrávání a archivaci jejich prezentací. Datum zahájení virtuálního sjezdu a doba, po kterou bude odborný obsah přístupný on-line, Vám včas oznámíme. On-line se uskuteční také valná hromada společnosti, ocenění (udělení čestného členství, předání Heverochových medailí, vyhlášení laureátů Novinářské ceny a Kuffnerovy ceny) se pak uskuteční prezenčně v průběhu prosincové vědecké schůze PS ČLS JEP společnosti v Praze. Současně bych chtěl požádat naše partnery o zachování přízně a o jejich podporu, bez níž by se odborné akce nemohly konat, i virtuální sjezd jim nabídne odpovídající prostor pro prezentaci a pro firemní sympozia. 

Rozhodnutí je čerstvé, čeká nás teď spousta práce s přesunem akce do virtuálního prostoru, prosím Vás proto všechny o trpělivost, brzy Vám poskytneme další informace a zodpovíme Vaše případné dotazy. Věřím, že on-line podoba sjezdu bude pro všechny účastníky přínosná a současně doufám, že se opět budeme brzy setkávat osobně. 

Přeji všem pevné zdraví.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Prezident sjezdu a předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 

Akce má charakter kontinuálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 30 kredity). Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 60628.

Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů (ohodnocena 12 kredity). Číslo akce: AKPČR/PHA/OK/107/2020.

Česká asociace sester, číslo pod kterým je akce vedena v archivu: 307/2020.

Sdílejte