This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

10. NEUROKAZUISTICKÝ SJEZD

ZMĚNA TERMÍNU NA: 11. června 2021, Virtuální konference, streamováno živě ze Staroměstské radnice


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky    
Pasivní účastník 2500 Kč  
Aktivní účastník 0 Kč  
Neatestovaný lékař do 30ti let věku 1900 Kč  

 

Poplatek pokrývá:

  •  odborný program 

  • potvrzení o účasti

 

Způsob platby

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 16. 3. 2021. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.