This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

4. MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ NEUROLOGIE

25. října 2023, Budova ředitelství/děkanátu, přízemí, Velká posluchárna, 2. LF UK a FN Motol.


menu