This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

IBD KONGRES A 22. ČESKÝ A SLOVENSKÝ IBD DEN

4. - 5. dubna 2024, Hotel Duo, Praha 9


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

idiopatické střevní záněty (IBD), Crohnova choroba a ulcerózní kolitida se v posledních dvaceti letech dostaly do středobodu pozornosti klinické a experimentální gastroenterologie. Tyto choroby jsou charakterizovány narůstající prevalencí, chronickým průběhem, nezbytností komplexní terapie a nutností trvalého sledování pacientů. Nové poznatky z oblasti klinické a experimentální imunologie byly promptně dalším klinickým výzkumem a následně farmaceutickým průmyslem přetaveny do nových možností léčby v reálné praxi. Tak se stalo, že z IBD - chorob, které byly kdysi na periferii zájmu klinické gastroenterologie, se vyvinul „hot topic“ počátku dvacátého prvního století. Není nadsázkou tvrzení, že „IBD-logie“ je v současné době nejsilnějším, nejstudovanějším a přímo revolučně se vyvíjejícím segmentem gastroenterologie vůbec. Moderní technologie zavedené do diagnostiky, léčby a sledování nemocných a perspektivní využití umělé inteligence v řadě oblastí klinické praxe, jsou dnes největšími výzvami a zároveň nadějemi pro IBD pacienty do blízké budoucnosti. Je mimo veškeré pochybnosti, že nelze od sebe oddělovat medikamentózní a chirurgickou léčbu, stejně jako nutriční a endoskopické intervence, protože tyto modality jsou vzájemně propojeny a jedna bez druhé se nemůže uplatnit tak, jako při užití jejich správné kombinace. Navíc pro komplexní péči IBD pacientů je velmi důležitá účast mnoha dalších odborníků z různých oborů a specializací. Uvedená fakta jsou pádnými argumenty pro vytvoření velké platformy, na které by se načrtnuté scénáře spolupráce mohli pravidelně diskutovat a upřesňovat. Překotný rozvoj poznatků, implementace nových léčiv a doporučovaných postupů je však také nutno trvale precizovat a určovat jejich reálné místo v klinické praxi a také průběžně monitorovat jejich benefity a omezení. 

Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval k účasti na „IBD kongresu“, který se bude konat ve dnech 4. 4. - 5. 4. 2024 v Praze v hotelu DUO. Součástí kongresu bude také 22. český a slovenský IBD den, který mimo jiné umožní účastníkům IBD kongresu se seznámit s prací a stanovisky předních českých a slovenských odborníku na uvedenou problematiku. V průběhu kongresu bude rovněž vytvořen dostatečný prostor pro prezentaci vlastních výzkumných a klinických zkušeností. Na závěr bude program obohacen o několik worskshopů se zaměřením na perianální Crohnovu nemoc, střevní ultrasonografii a endoterapii u IBD pacientů.

Věřím, že účast na kongresu a výměna názorů v jeho průběhu, včetně neformálních setkání, povede k obohacení a rozšíření našich znalostí o problematice těchto chronických zánětlivých chorob trávicího ústrojí, které pak dobře využijeme v klinické praxi. I když přesná příčina vzniku Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy zůstává a pravděpodobně ještě dlouho zůstane nepoznána, kvalitu poskytované péče a dlouhodobé výsledky léčby jsme povinni postupně zvyšovat. Bylo by skvělé, kdyby i tento kongres přispěl, byť jen malou kapkou, k těmto velkým cílům.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

                                                         

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc, AGAF                            MUDr. Zuzana Šerclová 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Je ohodnocena 12 kredity. Číslo akce: 115566.

Sdílejte