This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

54. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Termín přesunut na 5. - 7. května 2021, Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 5. 3. 2021
Pozdní poplatek
od 6. 3. 2021
Registrační poplatek 2000 Kč 2500 Kč
Sestra, laborant, nelékař 1000 Kč 1200 Kč
Student LF, doktorand v prezenčním studiu* 1000 Kč 1200 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na výstavu

  • vstup na posterovou sekci

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Další služby

Položka Cena Kč Kapacita cca
Workshop I - VVV CNS a zobrazovací metody (Hadač J.) 500 Kč 50 osob
Workshop II - Neurostimulace (Horák O.) 500 Kč 50 osob
Workshop III - Vývojová neurologie 500 Kč 50 osob
Workshop IV - Zobrazovací metody v dětské neurologii 500 Kč 50 osob
Workshop V Basic principles of paediatric neuroimmunology (Rostásy K.) 500 Kč 50 osob
Vstupenka na společenský večer 5. 5. 2021 200 Kč -
Prohlídka městských lázní 80 Kč skupiny po 40 os.

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 21. 2. 2021. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.