This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

54. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Termín přesunut na 5. - 7. května 2021, Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec


menu


Pod záštitou:

Společnost dětské neurologie ČLS JEP
Slovenská neurologická společnost - sekce dětské neurologie J. E. Purkyně

Organizační a programový výbor:

Předseda:
MUDr. Petr Matek a MUDr. Martin Kuchař


Členové:
TBA


Pořadatel:

MH Consulting s.r.o.