This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

2. ANGELS SESTERSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

Termín přesunut na 10. - 11. 12. 2020, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážené kolegyně a kolegové,

je pro nás velkou ctí, že Vás po pozitivním ohlasu z minulého ročníku můžeme srdečně pozvat na 2. Angels sesterský cerebrovaskulární kongres za podpory Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a České asociace sester. Kongres bude probíhat v termínu 10. až 11. prosince 2020 v konferenčních prostorách Hotelu Galant v Mikulově paralelně s Českým a Slovenským cerebrovaskulárním kongresem.
 
Iniciativa Angels, kromě mnoha aktivit v procesu zkvalitňování péče o CMP pacienty, organizuje také sesterské kongresy napříč Evropou, ale Sesterský cerebrovaskulární kongres probíhající v Čechách je jedinečný svojí velikostí a konceptem. Na základě Vaší zpětné vazby z minulého ročníku jsme se rozhodli program kongresu udělat mnohem praktičtější, a proto se můžete těšit na tři plánované hands-on workshopy. Také  na základě obrovského zájmu navyšujeme počet participujících účastníků z původních 80 na 110. Smyslem kongresu je shrnout nejnovější poznatky a zachytit celé spektrum sesterské péče o pacienty s CMP. Můžete se těšit ne přednášky lékařů a také přednášky klinického a experimentálního výzkumu, avšak program kongresu bude dominantně věnován přednáškám z řad sester a jiných nelékařských zdravotnických specialistů. Proto si Vám dovolujeme nabídnout možnost aktivní účasti. V případě zájmu o aktivní účast pište na adresu: tereza.Loucna@fnmotol.cz. Ozdobou kongresu bude účast několika významných evropských expertů a také možnost pro neformální diskuzi a přátelská setkání s nimi.
 
Pokud se Vám náš sesterský kongres zdá zajímavý, prosím řekněte o něm svým kolegyním a kolegům sestrám. Registrační poplatek a ubytování jedné sestry za každé centrum (KCC/IC) je plně hrazen sponzorstvím Iniciativy Angels. Proto žádáme centra o pečlivý výběr co nejaktivnější reprezentantky/ta z řad sester, nejlépe s aktivní účastí. U vybrané zástupkyně/ce centra během on-line registrace prosíme u všech placených položek o výběr – sponzorství Iniciativy Angels. Kromě toho, nabízíme možnost účasti formou zpoplatněné registrace pro 50 sester (během registrace vyberte zpoplatněnou formu registrace a ubytování).

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit:

Organizace události: robert.havalda@iqvia.com
Zájem o aktivní účast: tereza.Loucna@fnmotol.cz
 
Dámy a pánové pevně věřím, že vysoká odborná úroveň kongresu s prezentací rychle se objevujících nových poznatků usnadní nejen jejich implementaci do klinické praxe, ale především bude pro všechny účastníky velkým přínosem do jejich každodenního odborného života.
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.
 
Iniciativa Angels

Sdílejte