This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

15. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE

14. - 15. května 2021, Praha, Clarion Congress Hotel Prague


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 6. 12. 2020
Pozdní poplatek
od 7. 12. 2020

Lékaři / členové SPL, SPLDD a OSPDL

2200 Kč 3000 Kč

Lékaři / členové SPLDD a OSPDL do 35 let

1500 Kč 2000 Kč

Lékaři / členové organizace Mladí praktici

1500 Kč 2000 Kč
Lékař – nečlen 3000 Kč 3500 Kč
Rezidenti* 1000 Kč 2000 Kč
Student LF* 300 Kč

1000 Kč

Sestra, laborant, nelékař 1500 Kč 2000 Kč
Zvaný aktivní účastník 0 Kč 0 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů (netýká se laické veřejnosti)

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Další služby

Položka Cena Kč Max. kapacita
Vstupenka na společenský večer 5. 2. 2020  500 Kč 600 os.

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 28. 11. 2020. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.