This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

Zrušeno - XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

8. - 10. prosince 2021, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé intenzivní medicíny,

Přestože jsme doufali, že se uvidíme osobně na prezenčním kongresu ČSIM v Mikulově, nepříznivá epidemiologická situace, vývoj v zaplněnosti nemocnic a našich jednotek intenzivní péče nás vede k nepříjemnému, ale nutnému rozhodnutí odložit kongres na jarní měsíce 2022. Nechceme riskovat hybridní formu kongresu s minimální účastí jak ve venue, tak i u monitorů Vašich počítačů a mobilů v době zvýšeného tlaku na naši odbornost v době pandemie. Již registrovaným budeme poplatky refundovat v plné výši, obdrží email s instrukcemi a dalším postupem. Doufáme, že přijmete naše rozhodnutí s pochopením a budeme se na Vás těšit v termínu, který Vám co nejdříve oznámíme.

Za vědecký a organizační výbor kongresu

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. EDIC

Prof. MUDr. Martin Matějovič Ph.D.

 

 

 

Vážení přátelé intenzivní medicíny,

srdečně Vás zveme na prezenční (klasický) kongres ve dnech 8. - 10. 12. 2021 v hotelu Galant v Mikulově. Zahájíme ve středu 8. 12. úvodními kurzy na téma echokardiografie, ECMO a kurzem náhrady a podpory funkce ledvin. V případě nepříznivého epidemiologického vývoje a vynucených úprav Vás budeme včas informovat o změně charakteru kongresu.     

 

Těšíme se na Vás v Mikulově

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 18 kredity. Číslo akce: 104594.

Sdílejte