This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

8. - 10. prosince 2021, Hotel Galant, Mikulov


menu

Středa

08.12.2021

06:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Aurelius
      1.patro
Covid 19 - co jsem s..Covid 19 - co jsem s..
Oral Session

13:45 - 15:15

COVID 19 – co jsem se naučil I

Aurelius

Respirační managemen..Respirační managemen..
Oral Session

15:30 - 17:00

Respirační selhání, umělá plicní ventilace

Aurelius

Slavnostní zahájení kongresu - jednotka intenzivního životaSlavnostní zahájení kongresu - jednotka intenzivního života
Other Session

17:00 - 19:30

Etika v intenzivní péči

Aurelius

Pálava
      1.patro
Workshop Eliminační metody v intenzívní péčiWorkshop Eliminační metody v intenzívní péči
Workshop

09:00 - 13:30

Nefrologie kritických stavů

Pálava

Kontrola teploty, ch..Kontrola teploty, ch..
Oral Session

13:45 - 15:15

Kontrola teploty, chlazení a hypotermie

Pálava

Sekce mladých i..Sekce mladých i..
Oral Session

15:30 - 16:30

Načasování intubace a UPV u COVID pacienta. Časná vs. Odložená.

Pálava

Cabernet
      Nádvoří
Vše o cévních přístu..Vše o cévních přístu..
Oral Session

13:45 - 15:15

Ostatní

Cabernet

Seznamte se....Novin..Seznamte se....Novin..
Oral Session

15:30 - 17:00

Seznamte se....Novinky ve farmakoterapii kriticky nemocných

Cabernet

Frankovka
      2-3.patro
ECHO kurzECHO kurz
Workshop

08:00 - 15:45

Frankovka

Tramín
      2.patro
ECMO kurzECMO kurz
Workshop

09:20 - 16:00

Tramín

Foyer
      1.patro
Montáž stánkůMontáž stánků
Exhibitor’s registration

06:00 - 12:00

Foyer

Expozice vystavujících firemExpozice vystavujících firem
Exhibitor’s registration

12:00 - 18:00

Foyer

Občerstvení ...
Příje..Příje..
Coffee Break

13:30 - 14:00

Občerstvení

Coffe..Coffe..
Coffee Break

16:30 - 17:00

Občerstvení

WELCOME DESK ...
      1
Registrace účastníků a vystavujících firemRegistrace účastníků a vystavujících firem
Participant’s registration

09:00 - 18:00

WELCOME DESK

Ústní sděleníJinéWorkshop
Coffee Break
Registrace účastníkůRegistrace firem

Čtvrtek

09.12.2021

06:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Aurelius
      1.patro
Antiarytmika a vasoa..Antiarytmika a vasoa..
Oral Session

08:30 - 10:00

Hemodynamika a šokové stavy

Aurelius

Hosté v akciHosté v akci
Oral Session

10:30 - 12:00

Hot topics

Aurelius

AOP Orphan Phar..AOP Orphan Phar..
Symposium

12:00 - 13:00

Ostatní

Aurelius

Češi v akci Češi v akci
Oral Session

14:00 - 15:30

Hot topics

Aurelius

Perioperační medicín..Perioperační medicín..
Oral Session

16:00 - 17:30

Intenzivní péče v chirurgických oborech

Aurelius

Pálava
      1.patro
Neurologie kritickýc..Neurologie kritickýc..
Oral Session

08:30 - 10:00

Neurointenzivní péče

Pálava

Bolest, sedace, deli..Bolest, sedace, deli..
Oral Session

10:30 - 12:00

Bolest, sedace, delirium

Pálava

Cross contamina..Cross contamina..
Symposium

12:00 - 13:00

Firemní sympozia

Pálava

„Hands on“ work..„Hands on“ work..
Hands on

13:00 - 14:00

Pálava

Hematologické výzvy ..Hematologické výzvy ..
Oral Session

14:00 - 15:30

Hemostáza

Pálava

Cabernet
      Nádvoří
Čerstvý pohled na an..Čerstvý pohled na an..
Oral Session

08:30 - 10:00

Sepse, infekce, antibiotika

Cabernet

Gastroenterologie a ..Gastroenterologie a ..
Oral Session

10:30 - 12:00

Gastro-nefrologie a metabolická dilemata

Cabernet

Akutní pneumologieAkutní pneumologie
Oral Session

14:00 - 15:30

Akutní pneumologie

Cabernet

Covid 19 - co jsem s..Covid 19 - co jsem s..
Oral Session

16:00 - 17:30

COVID 19

Cabernet

Frankovka
      2-3.patro
Sestry v IP ISestry v IP I
Oral Session

08:30 - 10:00

COVID 19 z pohledu sestry v multioborové spolupráci

Frankovka

Sestry v IP IISestry v IP II
Oral Session

10:30 - 12:00

Specifika ošetřovatelská péče u pacienta s terapií ALT

Frankovka

Specifika ošetřovate..Specifika ošetřovate..
Workshop

14:00 - 15:30

Sestry v IP

Frankovka

tbdtbd
Oral Session

16:00 - 17:30

Sestry v IP

Frankovka

Foyer
      1.patro
Expozice vystavujících firemExpozice vystavujících firem
Exhibitor’s registration

08:30 - 18:00

Foyer

Občerstvení ...
Přest..Přest..
Coffee Break

10:00 - 10:30

Občerstvení

Oběd v Restauraci Bellevue (3...Oběd v Restauraci Bellevue (3...
Lunch

12:00 - 14:00

Občerstvení

Coffe..Coffe..
Coffee Break

15:30 - 16:00

Občerstvení

Večeře v kongresovém sálu Aurelius hotelu GalantVečeře v kongresovém sálu Aurelius hotelu Galant
Dinner

19:30 - 23:00

Občerstvení

WELCOME DESK ...
      1
Registrace účastníků a vystavujících firemRegistrace účastníků a vystavujících firem
Participant’s registration

07:45 - 18:00

WELCOME DESK

Ústní sděleníWorkshopSymposiumHands on
ObědCoffee BreakVečeře
Registrace účastníkůRegistrace firem

Pátek

10.12.2021

06:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Aurelius
      1.patro
Covid 19 - léky modi..Covid 19 - léky modi..
Oral Session

08:30 - 10:00

COVID 19

Aurelius

Game changing publik..Game changing publik..
Oral Session

10:30 - 12:00

Hot topics

Aurelius

Pálava
      1.patro
Akutní kardiologieAkutní kardiologie
Oral Session

08:30 - 10:00

Akutní kardiologie

Pálava

POCUS – moje tipy a ..POCUS – moje tipy a ..
Oral Session

10:30 - 12:00

Bedside imaging

Pálava

Cabernet
      Nádvoří
Polytrauma - updatePolytrauma - update
Oral Session

08:30 - 10:00

Polytrauma

Cabernet

Urgentní medicína a ..Urgentní medicína a ..
Oral Session

10:30 - 12:00

KPR a poresuscitační péče

Cabernet

Frankovka
      2-3.patro
Sekce mladých intenz..Sekce mladých intenz..
Oral Session

08:30 - 10:00

„Jak zvládnout ten šok?“

Frankovka

Foyer
      1.patro
Expozice vystavujících firemExpozice vystavujících firem
Exhibitor’s registration

08:30 - 12:00

Foyer

Demontáž stánkůDemontáž stánků
Exhibitor’s registration

12:00 - 14:00

Foyer

Občerstvení ...
Přest..Přest..
Coffee Break

10:00 - 10:30

Občerstvení

Ústní sdělení
Coffee Break
Registrace firem

Předběžný program, změna vyhrazena...

 

AKCE POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Upozorňujeme Vás, že tato akce a její webové stránky nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí této akce, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám. Vstupen na webové stránky popřípadě svou účastí na akci potvrzujete, že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a že jste odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tuto akci vystavovala. Pokud vaše prohlášení nebo konání není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.