This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Čtvrtek

21.10.2021

08:00 - 09:45
Elektromyografie – kondukční studie
Ehler E., Mazanec R.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy a možnostmi kondukčních studií. V úvodu kurzu budou zopakovány základy vedení impulzu v různých typech vláken periferních nervů. Pak následují charakteristiky a problémy registrace senzitivních i motorických potenciálů. Budou uvedeny různé metody kondukčních studií v různých nervech. Pro konkrétní použití v klinice se kurz soustředí na typické poruchy, kdy mají kondukční studie velký význam – demyelinizační neuropatie, úžinové syndromy, traumata periferních nervů. Pro větší názornost bude uvedeno několik kazuistik, a to včetně odhadu diagnózy (multiple-choice testu).

Elektromyografie – jehlová EMG
Mazanec R., Ehler E.
Východiskem kurzu je seznámit účastníky se základy jehlové elektromyografie v diagnostice neurogenních a myogenních lézí. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informaci o metodice jehlové EMG na základě obecně akceptovaných metodických postupů v detekci neurogenní či myogenní léze. Budou probrány základní principy jehlové EMG, hodnocení spontánní /volní aktivity a principy kvantitativního hodnocení volní aktivity s využitím počítačového zpracování signálu (T/A analýza a multi MUP analýza). Strategie vyšetření bude dokumentována ukázkami nálezů, se kterými se lékaři setkávají v reálné EMG praxi.
Workshop
10:00 - 10:15
Ceny ČSKN za r. 2020 a 2021 (2 krátké prezentace)
Ústní sdělení
10:15 - 10:45
Hlavní sdělení
10:45 - 12:30 Ústní sdělení
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
15:30 - 17:00 Ústní sdělení