This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

48. ŠERCLOVY DNY A KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ MS CENTER

7. - 8. října 2021, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové


menu

Registrační poplatky

Pasivní účastník - lékař: 850,-Kč.

Pasivní účastník - střední zdravotní pesonál: 500,-Kč.

Aktivní účastník: 0,- Kč.

 

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů (netýká se laické veřejnosti)

  • občerstvení v průběhu akce 

  • potvrzení o účasti

 

Způsob platby

Účastnický poplatek a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem, kartou nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 15. 9. 2021. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.