This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ NEUROLOGIE 2021

3. listopadu 2021, FN Motol


menu

Velká posluchárna, 2. LF UK a FN Motol

(budova ředitelství/děkanátu, přízemí)