This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

DNY GYNEKOLOGICKÉ PATOLOGIE

3. - 5. února 2022, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 2


menu

Odborná záštita

Ústav patologie - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

 

Pořadatel

MH Consulting s.r.o.