This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

DNY GYNEKOLOGICKÉ PATOLOGIE

3. - 5. února 2022, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 2


menu

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte, prosím, pozvánku na Dny gynekologické patologie, které budeme pořádat ve dnech 3. - 5. února 2022. Akce tématicky navazuje na Kurz gynekologické patologie, který jsme na pracovišti pořádali v únoru 2020. Hlavní náplní akce tedy bude doškolování pokrývající vybraná témata gynekopatologie, se zohledněním změn souvisejících s novou WHO klasifikací nádorů ženského genitálu z roku 2020. V rámci minulého setkání se z časových důvodů nepodařilo plně pokrýt problematiku patologie endometria, tomuto tématu proto bude věnována největší pozornost, včetně praktických aspektů molekulární klasifikace karcinomů. Probrána dále bude podrobně problematika patologie mezenchymálních nádorů dělohy (včetně leiomyocelulárních), která se intenzivně rozvíjí, patologie děložního hrdla, a nově i vybrané aspekty patologie pochvy a vulvy. Patologii ovarií a děložní tuby nebude z časových důvodů tématem této akce, problematice se budeme opět věnovat v budoucnosti. Kromě teoretických sdělení bude stejně jako při minulé akci možnost vyzkoušet si vlastní diagnostické schopnosti v rámci workshopů spojených s živou projekcí diagnosticky obtížných případů.

Součástí akce bude i sklíčkový seminář zaměřený na zajímavé gynekopatologické případy, který bude pořádaný ve spolupráci s pracovišti patologie 3. LF UK (FNKV a FTN), ale budou na něm prezentovat případy i kolegové i z dalších pracovišť. Zajištěny budou i večeře a občerstvení po celou dobu konání kurzu.

Vzdělávací akce je pod odbornou záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kredity. Akce bude probíhat v prostorách Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Vzhledem ke kapacitním možnostem bude počet účastníků omezen.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Praze.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. a doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 105035. Počet kreditů: 17.

Sdílejte