This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

Advanced Stroke Life Support (ASLS) Trainings (CZ)

8. prosince 2021, Don Giovanni Hotel Prague


menu

Představujeme Vám mezinárodně akreditovaný kurz Advanced Stroke Life Support (ASLS), který je zaměřen na přednemocniční a nemocniční neodkladnou péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. ASLS kurz je vytvořen multidisciplinární skupinou lékařů a záchranářů, ale zejména také odborníky na vzdělávání dospělých. I proto jsou učební osnovy používány záchrannými službami, nemocnicemi i dalšími instituty profesního vzdělávání v rámci celé USA a v mnoha dalších zemích světa.

Jakkoliv je v České republice vzdělávání profesních zdravotníků na vysoké úrovni, kurz unikátním a intenzivním způsobem umožňuje získání velkého množství praktických znalostí v problematice CMP.

Díky simulačním tréninkům vysvětluje principy ochrany penumbry, zvládání péče o pacienty s ischemickou CMP, pacienty se stroke mimics či tranzitorní ischemickou atakou.

Samotnému kurzu předchází povinný e-learning v českém jazyce, který se skládá z 9 modulů. Registraci je nutno provést na stránkách spolupracující organizace Angels Initiative ZDE. E-learning je zakončen testem, kterým účastník získá přístup do druhé části kurzu, jenž probíhá v podobě jednodenního prezenčního setkání v délce trvání 8 hodin. Praktický den je sestaven z kombinace přednášek, simulačních tréninků a závěrečného testu, po jehož úspěšném absolvování je udělen mezinárodně platný certifikát ASLS Univerzitou v Miami. Kurz je vhodný zejména pro nové zaměstnance posádek zdravotnické záchranné služby, školitele vzdělávacích středisek, zaměstnance urgentních příjmů či iktových center a studenty 3. ročníků oboru zdravotnický záchranář či lékaře sloužící nově v prostředí přednemocniční péče.

Registrační poplatek je 5000,- Kč a obsahuje přístup ke studijním materiálům v  českém jazyce, originální skripta kurzu v anglickém jazyce, praktický jednodenní kurz včetně občerstvení a oběda, tričko absolventů kurzu ASLS a mezinárodně platný certifikát uznávaný v zahraničním profesním vzdělávání zaměstnanců přednemocniční péče.

V letošním roce bude v České republice realizován ASLS kurz 8. prosince 2021 v prostorách Hotelu Don Giovanni v Praze. Kapacita kurzu je 18 osob. Kromě registrace do výše zmíněného e-learningu je také nutno provést registraci na praktickou část kurzu pomocí ODKAZU na stránkách partnerské agentury MH Consulting s.r.o. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na asls.czech@gmail.com

Na setkání se těší tým akreditovaných ASLS instruktorů.

Sdílejte