This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

53. NEUROFARMAKOLOGICKÉ SYMPÓZIUM

13. - 15. října 2022, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem


menu

Milý přátelé a kolegové,

ráda bych Vás za celý výbor Neurofarmakologické sekce České neurologické společnosti J.E. Purkyně pozvala po roce opět do Lísku.

Čeká nás jako každý rok zajímavý odborný i kulturní program.  Věnovat se budeme onemocnění Covid 19 a jeho neurologickým projevům, pozornost upřeme i k extrapyramidovým poruchám a v neposlední řadě uslyšíte i několik zajímavých kazuistických sdělení.

 

Těšíme se na shledání s Vámi v Lísku

MUDr. Kateřina Matějová
Primářka neurologické kliniky 3. LF UK a FTN

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 11 kredity. Číslo akce: 107782.

Sdílejte