This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

19. - 21. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Sobota

18.06.2022

14:00 - 23:00
Registrace firem

Neděle

19.06.2022

06:00 - 12:00
Registrace firem
08:00 - 15:45
Koordinátor: Martin Balík Doc, MUDr., Ph.D., EDIC, KARIM VFN
Zaměření: Echokardiografie (neinvazivní hemodynamika) pro intenzivisty se zkušeností v echokardiografii. Doporučeno pro kandidáty European Diploma in Echocardiography (EDEC), certifikát zahrnuje 2 European CME points započítávané do kurikula EDEC. Kapacita omezena na 25 osob. Cena (dotovaná ČSIM) 2000,- Kč, občerstvení zahrnuto.

08:00 - 08:30 Systolická funkce levé komory (Lipš M.)
08:30 - 08:50 Diastolická funkce (Burša F.)
08:50 - 09:20 Preload (Rulíšek J.)
09:20 - 09:50 Tepový objem a heart-lung interakce (Balík M.)
10:00 - 10:10 Pauza
10:10 - 10:30 Perikard (Mošna F.)
10:30 - 10:55 Vyšetření pravého srdce a plicní cirkulace (Syrovátka P.)
10:55 - 11:15 Mitrální chlopeň (Rulíšek J.)
11:15 - 11:35 Aortální chlopeň (Burša F.)
11:35 - 12:30 Oběd
12:30 - 12:50 Echokardiografie u arytmií (Balík M.)
12:50 - 13:10 Aortální patologie (Lipš M.)
13:10 - 13:30 Srdce jako zdroj systémových embolizací (Balík M.)
13:30 - 13:50 Hrudní ultrazvuk v diff. dg. kardiorespiračního selhání (Štěpán M.)
13:50 - 14:00 Pauza
14:00 - 14:30 Anonymní video test s kazuistikami, aneb jak jste na tom ?
14:35 - 15:45: Strukturovaný tutorial s rotací na přístrojích Philips (5 skupin po 4-5 kurzantech)
Workshop
09:00 - 13:30
Koordinátor: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., Interní klinika FN Plzeň
Zaměření: Novinky a praktické znalosti hlavních modalit na ICU, problem-based formát. Kapacita omezena na 25 účastníků. Cena (dotovaná ČSIM) 2000,- Kč, občerstvení zahrnuto. Sponzor: BBraun

09:00 – 09:30 Na co vše si odpovědět než pacienta napojím? (Matějovič M.)
09:30 – 10:00 Kdy využívám CRRT z non-renální indikace a kdy nikdy (Chvojka J.)
10:00 – 10:30 Extendovaná denní dialýza (EDD) a její aplikace v intenzívní péči (Balík M.)
10:30 – 11:00 Regionální citrátová antikoagulace – tipy and triky (Svobodová E.)
11:00 – 11:30 Další modality léčby při CRRT (Matuška)
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 12:50 Vše co potřebuji vědět o cévním přístupu pro RRT a pár triků navíc (Beneš J.)
12:50 – 13:10 Plazmaferéza, její indikace a provádění na ICU (Balík M.)
13:10 – 13:30 Novinky v eliminačních metodách (Matějovič M.)
Workshop
09:00 - 18:00
Registrace účastníků
09:20 - 14:20

Koordinátor: Prof. MUDr. Jan Bělohlávek Ph.D., II.int VFN
Zaměření: Seznámení s problematikou mimotělních podpor u selhání kardiorespiračního aparátu, též v návaznosti na dlouhodobé podpory oběhu a transplantaci plic. Kurz je pořádán ve spolupráci ČSIM a ČAAK. Kapacita omezena na 25 osob. Cena (dotovaná ČSIM) 2000,-Kč, občerstvení zahrnuto.

09:20 Úvod do problematiky ECLS (Bělohlávek J.)
09:30 - 10:00 Kardiogenní šok (Ošťádal P.)
10:00 - 10:30 Srdeční zástava (Bělohlávek J.)
10:30 - 11:00 ECMO v kardiochirurgii (Pavlík P.)
11:00 - 11:30 Venovenozní ECMO (Balík M.)
11:30 - 12:00 Od ECMO k dlouhodobým podporám (Říha H.)
13:00 - 13:30 ECMO u transplantace plic (Lischke R.)
13:30 - 14:00 Transporty na ECMO (Mlejnský F.)
14:00 - 14:20 Význam periodického ECMO tréninku Hands-on (s podporou Getinge a Helago-CZ)

Workshop
11:30 - 13:30
Oběd
12:00 - 18:00
Registrace firem
13:45 - 15:15 Ústní sdělení
13:45 - 15:15 Ústní sdělení
13:45 - 15:15 Ústní sdělení
15:30 - 16:30 Ústní sdělení
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
16:30 - 17:00
Coffee Break
17:00 - 19:30
ZDRAVICE PŘEDSEDY ČSIM NEJLEPŠÍ PUBLIKACE/granty Jednotka intenzivního života - oceněný dokument Slavnostní přednáška - osobnost české intenzivní medicíny: V. Vobruba Novinky ze vzdělávání v IM: M. Balík : vzdělávací program a očekávání do budoucnosti P. Dostál: IM pohledem katedry IPVZ F. Duška: IM optikou ESICM
Jiné

Pondělí

20.06.2022

07:45 - 18:00
Registrace účastníků
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
08:30 - 18:00
Registrace firem
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
09:00 - 17:00
Praktický kurz dárcovství orgánů. V tomto kurzu se dozvíte jak identifikovat dárce orgánů pro dárcovství po smrti mozku (DBD) i srdce (DCD), jakým způsobem provést diagnostiku a další nezbytná vyšetření. Praktické procedury si vyzkoušíte na simulátoru, komunikační schopnosti procvičíte pod vedením zkušeného psychologa. Registrační poplatek na workshop je hrazen díky projektu TEODOR, součásti programu Erasmus plus, z rozpočtu Evropské komise.
Pořadatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika anesteziologie a resuscitace, jménem konsorcia TEODOR (Transeuropean Educational initiative in Organ Donation and Transplantation).

09:00 - 09:10 Uvítání, organizační poznámky, rozdělení do skupin (Duška)
09:10 - 09:55 Přednáška 1: Specifika dárcovství orgánů v ČR: legislativa, organizace, výsledky, impakt nečlenství v Eurotransplantu (Pokorná)
09:55 - 10:05 Káva
10:05 - 10:35 Přednáška 2: dárcovství v klinické praxi – stanovení smrti, paliativní péče, načasování, logistika, péče o zemřelého dárce, protokol o zjištění smrti (Schmidt)
10:35 - 11:05 Přednáška 3: rozhovor s příbuznými (Banýrová - TBC)
11:05 - 11:30 Přestávka
11:30 - 16:15  Praktický nácvik ve skupinkách (cca 2x 20 minut), simulátor dárce orgánů, rozbor kazuistik, pohovor s příbuznými pod vedením psychologa 16:15 - 17:00 Shrnutí, reflexe, poděkování účastníkům, zpětná vazba (Le Roy) 17:00 Konec kurzu 

TEODOR: Transeuropean Educational initiative in Organ Donation and Transplantation is an Erasmus+ project funded by the European Commission under the program KA2 – Strategic partnerships in the field of education and training.
Workshop
10:00 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
12:00 - 13:00
Symposium
12:00 - 14:00
Oběd
12:00 - 13:00
Symposium
12:00 - 13:00
Symposium
12:00 - 13:00
Symposium
13:00 - 14:00
Hands on
14:00 - 15:30
Lektoři: Pražáková Z., Látová M., Ulrych O.

PROČ provádíme pronační polohu? (15min)

JAK se připravit – pomůcky, pacienta, personál? (30min)
- Vhodná volba pomůcek podle tělesného habitu pacienta.
- Identifikace predilekčních míst, aplikace ochranných prostředků.
- Příprava pacienta – ošetření očí, obličeje, invazivních vstupů.

JAK - SNADNO, RYCHLE, BEZPEČNĚ otočit pacienta do pronační polohy? (45min)
- Praktická ukázka / nácvik provedení pronační polohy u pacienta na modelu, včetně správné volby pomůcek vzhledem k habitu pacienta.
- Identifikace nejčastějších chyb a omylů, které při polohování a následné péči, vyskytují.
Workshop
14:00 - 15:30 Ústní sdělení
14:00 - 15:30 Ústní sdělení
14:00 - 15:30 Ústní sdělení
15:30 - 16:00
Coffee Break
16:00 - 17:30 Ústní sdělení
16:00 - 17:30 Ústní sdělení
16:00 - 17:30 Ústní sdělení
17:30 - 18:00 Posterová sekce
19:30 - 23:00
Večeře

Úterý

21.06.2022

08:30 - 10:00 Ústní sdělení
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
08:30 - 12:00
Registrace firem
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
10:00 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
10:30 - 12:00 Ústní sdělení
12:00 - 14:00
Registrace firem