This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

49. ŠERCLOVY DNY A KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ MS CENTER

20. - 21. října 2022, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové


menu

Odborný garant:

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

    

 

Pořadatel:

MH Consulting s.r.o.