This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXI. ROČNÍK KURSU KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ

7. - 8. června 2022, Hotel Dvořák, Tábor


menu

Vážené kolegyně a kolegové,

​dovolte, abychom Vás po dlouhé covidové pauze znovu pozvali k účasti na XXI. ročníku Kurzu kontinuálního vzdělávání "Extrapyramidová onemocnění", který ve dnech 7. - 8. června 2022 pořádají Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a Hennerův nadační fond. Kurz se tentokrát uskuteční na novém místě v prostorách hotelu Dvořák v Táboře.

​Přednáškový program zahrnuje vybraná témata pro diagnostiku a terapii parkinsonských syndromů, hyperkinetických extrapyramidových onemocnění a funkčních poruch hybnosti. Přednášky budou opět prakticky zaměřené s velkým podílem kazuistických sdělení.

Pro všechny účastníky kurzu je otevřena možnost prezentovat vlastní kazuistické případy, které je možné přihlásit prostřednictvím odkazu na aktivní účast.

Doufáme, že kurz bude pro Vás odborným přínosem a těšíme se na osobní setkání v Táboře.

​Hana Brožová a celý tým Centra extrapyramidových onemocnění

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 106864. Počet kreditů: 12.  

Sdílejte