This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

PRACOVNÍ DNY KOLOPROKTOLOGICKÉ SEKCE

7. - 8. října 2022, Orea Hotel Pyramida, Praha


menu
Registrační poplatky Časný poplatek
do 7.8.2022
Pozdní poplatek
od 8.8.2022
Lékař – člen ČCHS ČLS 3500 Kč 4500 Kč
Lékař – nečlen ČCHS ČLS 4300 Kč 5300 Kč
Lékař do 35 let 3000 Kč 4000 Kč
Sestry a další nelékaři 2700 Kč 3700 Kč
Student LF, doktorand v prezenčním studiu* 2000 Kč 3000 Kč
Zvaný aktivní účastník, čestný host a člen výboru 0 Kč 0 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Účastnický poplatek pokrývá

  • vstup na odborný program 
  • vstup na výstavu
  • vstup na posterovou sekci
  • občerstvení v průběhu sjezdu s výjimkou společenského večera
  • kongresové materiály 
  • potvrzení o účasti

Vstupenka na společenský večer není zahrnuta v registračním poplatku a její cena je 350 Kč.

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 10. 8. 2022. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.