This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE II 2022

22. - 23. listopadu 2022 , Hotel Kraví Hora


menu

Vážená paní primářko, vážený pane primáři,

přijměte pozvání na letošní podzimní primářské soustředění, tentokrát na Jižní Moravě. Edukační interaktivní bloky opět vycházejí z nových čísel Continuum.

Motto: Epilepsie: iktální a interiktální kontinuum…. Neurootologie: objevování vnitřního ucha našich pacientů… Demence: rychlá progrese

Těším se na společné setkání.

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Neurologická klinika 3. LF UK a FTN

(odborný garant)

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 12 kredity. Číslo akce: 108728.

Sdílejte