This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE II 2019

5. - 6. listopadu 2019, EA Business hotel Jihlava


menu

5. 11. 2019 (úterý)

09:30 - 10:00 Registrace

10:00 - 11:30 Demence (prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.)

11:30 - 11:45 Přestávka

11:45 - 12:30 Demence (doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.)

12:30 - 14:00 Oběd

14:00 – 14:30 Migréna – diagnostika, terapie – kdo a kdy? Fremanezumab – studie i vlastní zkušenosti (MUDr. Jolana Marková) - satelitní sympózium firmy Teva

14:30 - 16:00 Spinální neurologie (prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA)

16:00 - 16:15 Přestávka

16:15 - 17:00 Spinální neurologie (prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA)

17:00 - 17:30 RS jako progresivní onemocnění. Význam spolupráce center se spádem ve světle nových skutečností (MUDr. Marek Peterka) – satelitní sympozium firmy Roche

17:30 - 18:00 Novinky z výboru České neurologické společnosti

20:00 - 23:00 Večeře6. 11. 2019 (středa)


09:00 - 10:30 Epilepsie (prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.)

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:00 Epilepsie (prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.)

12:00 - 12:30 Trendy v monitoraci srdečního rytmu 2019 (Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.) - Satelitní sympózium firmy Pfizer

12:30 - 13:30 Oběd

Odjezd

 

AKCE POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Upozorňujeme Vás, že tato akce a její webové stránky nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí této akce, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám. Vstupen na webové stránky popřípadě svou účastí na akci potvrzujete, že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a že jste odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tuto akci vystavovala. Pokud vaše prohlášení nebo konání není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.