This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

20. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ 2023

26. - 27. května 2023, Hotel Element, Lipno nad Vltavou


menu

Vážení přátelé, podporovatelé, příznivci,

srdečně Vás zveme na jubilejní 20. Setkání algeziologů. Za ta léta jsme poznali řadu měst a krásných míst. Navázali jsme přátelství a utvořili tradici jarních seminářů. Dle sdělení účastníků z řad lékařů i reprezentantů firem jsou semináře nekonformní, přátelské, ale také odborně přínosné.

Semináře přenášely poznatky o nových lécích, kasuistická sdělení. V rámci doprovodných výstav byla představena řada nových léčiv, přístrojů, informačních materiálů pro lékaře i pacienty. Téměř vždy byla diskutována opioidní terapie a různá témata dotýkající se této problematiky, která v posledních letech je v mnoha zemích žhavým tématem. Pokud si prohlédneme programy seminářů za uplynulých dvacet let, najdeme zde významné odborníky z příbuzných oborů (Honzák, Popov, Neradilek, Rokyta, Anders, Plas…) i významné postavy oboru algeziologie (Kozák, Lejčko, Hakl, Hrubešová, Popperová…).

COVID naše jubilem oddálil o rok, ale nevadí, doufám, že se rádi budeme setkávat dál. Pokud budou moje síly stačit, tak se budu snažit tuto tradici udržet. Za úspěšný průběh seminářů je třeba poděkovat perfektnímu organizátorovi Martinu Hornovi a jeho skromnému týmu.

Těším se na setkání v jubilejním roce, se všemi příznivci a doufám, že Vás nezklameme, a i tento seminář přinese to co očekáváte.

MUDr. Dana Vondráčková

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 9 kredity. Číslo akce: 111379.

Sdílejte