This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXVII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP

28. - 30. května 2023, Valeč u Hrotovic


menu

Milé kolegyně, milí kolegové,

  dovolte nám pozvat Vás jménem organizačního výboru na tradiční jarní akci České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. Tentokrát je to již XXVII. pracovní sympozium. Původní snahou organizačního výboru bylo pozvat vás do prostředí Beskyd, kde jsme ještě neměli příležitost se během historie jarních sympozií setkat. Jak se však během existence naší společnosti rozrůstáme, tak se i zvyšují naše požadavky na kapacitu přednáškových sálů, výstavních ploch a ubytovaní, což oblast Beskyd k naší lítosti nenabízí.

  Přesto si myslíme, že se i tentokrát setkáme v prostředí, kde budeme mít příležitost odpočnout si od pracovního zatížení a shonu měst. Pro konání XXVII. pracovního sympozia jsme našli malebnou venkovskou krajinu nedaleko Třebíče. Naše setkání se bude konat v Hotelu Zámek ve Valeči u Hrotovic.

  Sympozium bude věnováno intervencím v oblasti hrudní aorty, jeden blok se bude věnovat neurointervencím a jeden intervencím na žlučových cestách. Jedním z témat, které pro vás rovněž chystáme, je i využití embolizačních metod u benigních onemocnění. Vaše aktuální vědecké výsledky i v jiných oblastech intervenční radiologie budete moci prezentovat jako již tradičně v části věnované variím. Součástí sympozia bude také sekce přednášek nelékařských zdravotnických pracovníků našich pracovišť.     

     Doufáme, že i tentokrát bude pro Vás jak odborný, tak společenský program, který připravil organizační výbor spolu s výborem CSIR ČLS JEP, hodnotný a atraktivní.    

Těšíme se na setkání.

Za organizační výbor a výbor CSIR ČLS JEP

Marian Wierzgoň

Intervenční radiologie, Nemocnice Agel Třinec - Podlesí

 

Martin Köcher                

Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc         

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 111014. Počet kreditů: 18.     

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/186/2023.

Sdílejte