This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXII. ROČNÍK KURSU KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ

18. - 19. května 2023, Hotel Dvořák, Tábor


menu

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte, abychom Vás opět pozvali k účasti na XXII. ročníku Kurzu kontinuálního vzdělávání "Extrapyramidová onemocnění", který ve dnech 18. - 19. května 2023 pořádá Neurologická klinika 1. LF UK a VFN. Kurz se opět uskuteční v prostorách hotelu Dvořák v Táboře.

Přednáškový program zahrnuje vybraná témata pro diagnostiku a terapii Parkinsonovy nemoci, třesu a dalších hyperkinetických projevů. Kromě vybraných praktických kazuistik pacientů se zaměříme i na videoprezentaci a rozbor některých hybných projevů.

Pro všechny účastníky kurzu je otevřena možnost prezentovat vlastní kazuistické případy, které je možné přihlásit prostřednictvím odkazu na aktivní účast.

Doufáme, že kurz bude pro Vás odborným přínosem a těšíme se opět na  setkání v Táboře.

 

Hana Brožová a celý tým Centra extrapyramidových onemocnění

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 110993. Počet kreditů: 12.  

Sdílejte