This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE I 2023

25. - 26. dubna 2023, Hotel Element, Lipno nad Vltavou


menu

Vážená paní primářko, vážený pane primáři,
přijměte pozvání na letošní jarní primářské soustředění, tentokrát na Lipně. Edukační interaktivní bloky opět vycházejí z nových čísel Continuum.

Akce je podpořena výborem České neurologické společnosti ČLS JEP.

Motto: Neuroradiologie: zasvěcený pohled a rychlý pokrok… Svalová onemocnění a revmatologie: mezioborová spolupráce, které by mohlo být více… Gynekologie a porodnictví: co můžeme očekávat, když vyšetřujeme pacientku v očekávání

Těším se na společné setkání.

 

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Neurologická klinika 3. LF UK a FTN

(odborný garant)

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 10 kredity. Číslo akce: 110980.

Sdílejte