This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

DNY GYNEKOLOGICKÉ PATOLOGIE

2. - 4. února 2023, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 2


menu

Vážené kolegyně a kolegové,

Přijměte, prosím, pozvánku na 3. dny gynekologické patologie, které budeme pořádat ve dnech 2. - 4. února 2023. Akce tématicky navazuje na předchozí ročníky, které jsme na pracovišti pořádali v únoru 2020 a 2022. Hlavní náplní akce tentokrát bude problematika patologie děložní tuby a ovaria, se zohledněním změn souvisejících s novou WHO klasifikací nádorů ženského genitálu z roku 2020. Jako další téma bude problematika missed abortion a gestační trofoblastické nemoci, spíše se zaměřením na praktické aspekty diagnostiky.

Součástí akce bude i sklíčkový seminář zaměřený na zajímavé gynekopatologické případy, který bude pořádaný ve spolupráci s pracovišti patologie 3. LF UK (FNKV a FTN), ale budou na něm prezentovat případy i kolegové i z dalších pracovišť. Součástí bude také praktický seminář s živou projekcí zajímavých případů.

Zajištěn bude večerní společenský program (ve čt 2. 2. 2023 v prostorách ústavu a v pátek 3. 2. 2023 již tradičně v restauraci Potrefená husa) a občerstvení po celou dobu konání kurzu.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., je pod odbornou záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, bude ohodnocena kredity ČLK a je pořádána MH Consulting s.r.o. Akce bude probíhat v prostorách Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze.

 

S pozdravem,

Pavel Dundr

Kristýna Němejcová

Radoslav Matěj

Sdílejte