This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

DNY GYNEKOLOGICKÉ PATOLOGIE

2. - 4. února 2023, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 2


menu

Předběžný program

2. 2. 2023

09:00 - 09:10 Zahájení (Dundr)

09:10 - 10:10 Patologie děložní tuby (Dundr)

10:10 - 10:40 Přestávka

10:40 - 12:00 Patologie ovaria – úvod, serózní nádory I (Dundr)

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 15:00 Patologie ovaria - serózní nádory II (Dundr)

15:00 - 15:30 Přestávka

15:30 - 16:30 Workshop (živá projekce zajímavých mikroskopických nálezů)

16:30 - 16:45 Přestávka

16:45 - 18:00 Sklíčkový seminář I. část (Němejcová, Matěj)

18:00 Společná večeře (prostory Hlavova ústavu)

 

3. 2. 2023

08:30 - 10:10 Mucinózní nádory ovaria (Dundr)

10:10 - 10:40 Přestávka

10:40 - 11:45 Endometroidní, světlobuněčné a další epitelové nádory ovaria (Dundr)

11:45 - 12:00 Diferenciální diagnostika světlobuněčného karcinomu v praxi (Bártů)

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:45 Neepitelové nádory ovaria I (Dundr)

14:45 - 15:00 Variabilita AGCT (Němejcová)

15:00 - 15:30 Přestávka

15:30 - 16:30 Workshop (živá projekce zajímavých mikroskopických nálezů)

16:30 - 16:45 Přestávka

16:45 - 18:00 Sklíčkový seminář II. část (Matěj, Němejcová)

18:30 Společná večeře (Potrefená husa)

 

4. 2. 2023

08:00 - 09:00 Neepitelové nádory ovaria II (Dundr)

09:00 - 10:00 Missed abortion, gestační trofoblastická nemoc I (Dundr)

10:00 - 10:30 Přestávka

10:30 - 10:45 Molekulárně biologická diagnostika molární gravidity (Hájková)

10:45 - 12:00 Missed abortion, gestační trofoblastická nemoc II (Dundr)