This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

3. MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ NEUROLOGIE 2022

9. listopadu 2022, Budova ředitelství/děkanátu, přízemí, Velká posluchárna, 2. LF UK a FN Motol.


menu

Vážení kolegové,

chtěli bychom Vás co nejsrdečněji pozvat na 3. ročník Motolského dne dětské neurologie, který se bude konat ve středu 9.11.2022 od 14 hod. ve velké posluchárně 2. LF UK a FN Motol. Hlavními tématy budou autoimunitní a cévní onemocnění nervové soustavy. 

První blok připravili kolegové z Centra vysoce specializované péče (CVSP) pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optika FN Motol, jehož součástí je i Klinika dětské neurologie. Zaměříme se na jeden z nejčastějších symptomů, kterým je zánět zrakového nervu. Představíme mezioborovou péči o dětské pacienty, kterou budou ilustrovat i poutavé kazuistiky.

Druhý blok sdělení se zaměří na stále častěji diskutovanou problematiku ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) v dětském věku. Ukážeme významný posun v přístupu k rekanalizační terapii u dětských pacientů, opět ilustrovaný konkrétními kazuistikami. Představíme připravovaný doporučený postup péče o pacienta s podezřením na iCMP.

 Věříme, že Vás tato témata zaujmou a těšíme se na osobní setkání s Vámi v Motole!

Jménem celého kolektivu Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

 

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.


 

Vstup pro zájemce zdarma, ale registrace povinná.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 4 kredity. Číslo akce: 108498.

Sdílejte