This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

MOTOLSKÉ ODPOLEDNE NEUROMUSKULÁRNÍCH KAZUISTIK

15. února 2023, Malá posluchárna 2.LF UK v budově ředitelství FN Motol, S1


menu

Vážené kolegyně a kolegové,              

dovolujeme si Vás pozvat na Motolské odpoledne neuromuskulárních kazuistik, které budeme pořádat ve středu 15. února 2023. Akce částečně navazuje na Pražské elektromyografické dny, které úspěšně pořádalo Neurologické oddělení ÚVN Praha až do r. 2019.

Hlavní náplní akce bude problematika získaných i vrozených neuromuskulárních onemocnění, prezentovaná v šesti kazuistikách. Akce je pod odbornou záštitou Neuromuskulárního centra Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a proběhne v prostorách 2. LF UK a FN Motol, v malé pravé posluchárně. Účastníci obdrží kreditní ohodnocení od ČLK.

Za organizátory akce vás srdečně zve

Team Neuromuskulárního centra 2. LF UK a FN Motol

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 3 kredity. Číslo akce: 109808.

Sdílejte