This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

6. ČESKO-AMERICKÉ NEUROLOGICKO-INTERNISTICKÉ SYMPOZIUM

12. října 2023, Přednáškový sál, Strakonice


menu

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé.

Dovolte mi, abych Vás po 4 letech opět pozval do Strakonic na tentokrát již 6. Česko-americké setkání  s našimi milými kolegy z  Lahey Clinic v Bostonu.

Letošní sympózium se bude konat ve čtvrtek 12. října 2023 od 15 hodin v kongresovém rytířském sále strakonického hradu a bude věnováno v první části medicínskému vzdělávání  v USA a perspektivám populačního zdraví. Ve druhé části odpoledne se Vám představí neurologičtí specialisté, kteří si zvolili lákavá témata ze svých podoborů a přednesou 5 žhaých témat v:

  • neuromuskulární neurologii,
  • neurointenzivní péči,
  • extrapyramidové problematice,
  • kognitivní neurologii.

Patronkou setkávání je tradičně paní profesorka Diana Apetauerová z Lahey Clinic a Tufts University, Boston. Aktivní účast přislíbil pan docent Robert Rusina z Neurologické kliniky FTN a 3. LFUK v Praze, místopředseda Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti.

Vážené kolegyně, kolegové, věřím, že Vás tato témata i ojedinělost této akce v rámci okresní nemocnice zavedou do Strakonic a že si nenecháte akci ujít. Budeme se na Vás těšit!

Za organizační výbor MUDr. Pavel Houška, primář neurologie Strakonice a MUDr. Michal Pelíšek, MBA předseda okresního sdružení ČLK Strakonice.

Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Akce je zapsána registru ČLK pod číslem 112376. Počet kreditů: 5. 
Vzdělávací akce je garantována Českou asociací sester a registrována pod číslem: ČAS/327/2023.

Sdílejte