This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXV. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN A XXX. BRNĚNSKÝ DEN PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ

15. září 2023, Pavilon B11, Posluchárna 334, Universitní kampus Brno Bohunice


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Pátek

15.09.2023

08:00 - 08:40
Registrace firem a účastníků
08:40 - 12:00

8:30 - 8:40 Zahájení - Bielaková, Ludka

 

8:40 - 10:10 Odborný program  (4x20 min. + 10 min. společná diskuze)

předsedající Bielaková, Ludka

 1. Specifika léčby osteoporózy u seniorů (MUDr. Kamila Greplová, KIGOPL FN Brno)
 2. Umíme správně diagnostikovat malnutrici? (MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA, KIGOPL FN Brno)
 3. Racionální antibiotická terapie u seniorů - umíme správně indikovat antibiotika? (MUDr. Matúš Mihalčin, KICH FN Brno)
 4. Endokrinopatie ve stáří (MUDr. Karel Starý, IGEK FN Brno)

 

10:10 - 10:30 Přestávka

 

10:30 - 12:00 Odborný program (4x20 min. + 10 min. společná diskuze)

předsedající Gregorová, Ludka

 1. Plicní embolie – musíme ji vždy léčit? (MUDr. Adam Koudelka, KIGOPL FN Brno)
 2. Antikoagulační terapie ve stáří (MUDr. Jiří Orság, Ph.D., III. interní klinika FN Olomouc)
 3. Srdeční selhání u geriatrických pacientů (prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., KIGOPL FN Brno)
 4. Intervenční výkony v kardiologii u seniorů (MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., IKK FN Brno)
Ústní sdělení
12:30 - 13:00
Registrace firem a účastníků
13:00 - 17:00

13:00 - 13:10 Zahájení - Fernandová, Marek, Ludka

 

13:10 - 13:30 Úvodní přednáška - Novinky v oboru PL (Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. – LF UK, Hradec Králové)

 

13:30 - 14:40 Odborný program - Blok kardiologie (3 x 20 min. + 10 min. diskuze)

předsedající Dvořáková, Ludka

 1. EKG křivky (prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., KIGOPL FN Brno)
 2. Hodnocení 24 hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku (MUDr. Petra Vysočanová, IKK FN Brno)
 3. Spolupráce kardiologa a PL (prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D., IKK FN Brno + MUDr. Michal Holánek, PL Brno)

 

14:40 - 15:00 Přestávka

 

15:00 - 16:30 Odborný program - Posudková činnost (1x60 min. a 1x30min.)

předsedající Rausová, Peroutková

 1. Ptejte se mě na co chcete a já vám odpovím (Mgr. Uher)
 2. Novinky v legislativě PLS (Mgr. Uher)

 

16:30 - 17:00 Přestávka

 

17:00 - 18:10 Odborný program - Diferenciální diagnostika vertiga, synkopy a kolapsových stavů  (3x20 min. + 10 min. společná diskuze)

předsedající Fernandová, Marek

 1. Pohled Kardiologa (MUDr. Petr Lokaj, Ph.D., KIGOPL FN Brno)
 2. Pohled Neurologa (MUDr. Kadaňková Eva, NK FN Brno)
 3. Pohled ORL (MUDr. Tereza Vrtělová, ORL FN Brno)

 

18:10 Konec konference

Ústní sdělení