This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXV. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN A XXX. BRNĚNSKÝ DEN PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ

15. září 2023, Pavilon B11, Posluchárna 334, Universitní kampus Brno Bohunice


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Pátek

15.09.2023

08:00 - 08:40
Registrace firem a účastníků
08:40 - 12:00

8:30 - 8:40 Zahájení

 

8:40 - 10:10 Odborný program  (4x20 min. + 10 min. společná diskuze)

 1. Výzvy moderní geriatrie 21.století (MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., FN Hradec Králové)
 2. Umíme správně diagnostikovat malnutrici? (MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA, KIGOPL FN Brno)
 3. Racionální antibiotická terapie u seniorů - umíme správně indikovat antibiotika? (MUDr. Matúš Mihalčin, KICH FN Brno)
 4. Endokrinopatie ve stáří (MUDr. Soňa Holešínská, KIGOPL FN Brno)

10:10 - 10:30 Přestávka

10:30 - 12:00 Odborný program (4x20 min. + 10 min. společná diskuze)

 1. Plicní embolie – musíme ji vždy léčit? (MUDr. Adam Koudelka, KIGOPL FN Brno)
 2. Antikoagulační terapie ve stáří (MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., Int. odd. nem. Znojmo)
 3. Srdeční selhání u geriatrických pacientů (prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., KIGOPL FN Brno)
 4. Intervenční výkony v kardiologii u seniorů (MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., IKK FN Brno)
Ústní sdělení
12:30 - 13:00
Registrace firem a účastníků
13:00 - 17:00

13:00 - 13:10 Zahájení

13:10 - 13:30 Úvodní přednáška - Novinky v oboru PL (Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. – LF UK, Hradec Králové)

13:30 - 14:40 Odborný program - Blok kardiologie (3 x 20 min. + 10 min. diskuze)

 1. EKG křivky (prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., KIGOPL FN Brno)
 2. Hodnocení 24 hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku (MUDr. Petra Vysočanová, IKK FN Brno)
 3. Spolupráce kardiologa a PL (prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D., IKK FN Brno + MUDr. Michal Holánek, PL Brno)

14:40 - 15:00 Přestávka

15:00 - 16:30 Odborný program - Posudková činnost (1x60 min. a 1x30min.)

 1. Ptejte se mě na co chcete a já vám odpovím (Mgr. Uher)
 2. Novinky v legislativě PLS (Mgr. Uher)

16:30 - 17:00 Přestávka

17:00 - 18:10 Odborný program - Diferenciální diagnostika vertiga, synkopy a kolapsových stavů  (3x20 min. + 10 min. společná diskuze)

 1. Pohled Kardiologa (MUDr. Petr Lokaj, Ph.D., KIGOPL FN Brno)
 2. Pohled Neurologa (MUDr. Kadaňková Eva, NK FN Brno)
 3. Pohled ORL (MUDr. Tereza Vrtělová, ORL FN Brno)

18:10 Konec konference

Ústní sdělení