This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

18. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE 2024

22. - 23. března 2024, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha


menu

Registrace na akci je z kapacitních důvodů uzavřena. Registrace na místě již nebude možná.

Milé kolegyně a kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na XVIII. Kongres primární péče, který se uskuteční ve dnech 22. - 23. 3. 2024 v Clarion Hotelu v Praze. Také pro tento rok jsme připravili pestrý a bohatý odborný program, který bude přínosem pro Vaši každodenní praxi. Jako obvykle si budete moci vybírat z témat speciálně zaměřených na VPL a PLDD, ale také z přednáškových bloků zabývající se problematikou, která je společná oběma našim odbornostem.

Tím bude letos psychologie a psychiatrie, tradiční kazuistiky, a zejména úvodní blok plenárních přednášek. Ten již tradičně přináší témata, která nejsou čistě medicínská a prostřednictvím inspirativních osobností z různých vědeckých a společenských oborů nám nabízejí pohled na svět a naši práci z jiného úhlu perspektivy. Tentokrát přijali naše pozvání psychiatr Cyril Höschl a ekonom Tomáš Sedláček.

V odborném programu pro všeobecné praktické lékaře jsme se kromě tradiční tématiky managementu kardiovaskulárních chorob zaměřili tentokrát také na neprávem opomíjená, ale důležitá témata, jako jsou hematologie a revmatologie. Nebudou chybět přednášky věnované aktuálním novinkám v prevenci: programu screeningu karcinomu prostaty a populačnímu programu časného záchytu osteoporózy. A pochopitelně nemůže chybět blok SPL zaměřený na právní a profesní problematiku, který kongres uzavírá.   

Pro pediatry zazní témata věnovaná infekčním onemocněním, nefrologii a dětské urologii, správného používání léků v různých situacích (léčba streptokokových infekcí u dětí, léčba zvracení, správné dávkování léků v případě dušnosti a možnosti zvládání akutních stavů úzkosti u dětí). Tentokrát se v rámci samostatného sympozia vrátíme k problematice genetiky pod vedením pana profesora MUDr. Milana Macka. Jako obvykle se budeme věnovat i novinkám v očkování, prvním výstupům z elektronické evidence očkování (eOčkování), postupného přechodu z papírových forem evidence na elektronickou. Mnoho novinek zazní i z oblasti managementu a provozování praxí PLDD, čeká Vás také oblíbený blok zaměřený na profesní a právní problematiku a ekonomiku praxí.

Čekají Vás také workshopy zaměřené na získání a pocvičení dovedností, které využijete ve své každodenní praxi. Připomínáme, že kapacita workshopů je omezena, proto se každý účastník může přihlásit jen na dva. Nezapomeňte tak učinit hned při registraci.

Kongres primární péče není jen odborný program, je to především příležitost k setkání s kolegy a přáteli. Budete mít dostatek prostoru pro diskusi a kuloární debaty nejen s nimi, ale také se zajímavými osobnostmi české medicíny, které přislíbily svoji účast. K tomu jistě také přispěje společenský večer SPL a SPLDD večeří, hudbou a tancem. Zlatým hřebem bude vystoupení rockové skupiny Růžová budoucnost, jejímž členem je dlouholetý předseda a otec zakladatel SPL Václav Šmatlák.  Nezapomeňte si objednat vstupenky na společenský večer již při registraci, na místě už není možné je dokoupit.

Vážení kolegové, velmi nás těší stoupající zájem o Kongres primární péče. Věříme, že tento trend udržíme i přesto, že jsme byli nuceni v letošním roce vzhledem k vysoké inflaci a rostoucím nákladům spojeným s pořádáním kongresu navýšit registrační poplatek tak, abychom dokázali zajistit standard poskytovaných služeb, na který jste zvyklí. Zachovejte nám přízeň.  Kapacita kongresu je omezená a vloni musela být registrace z důvodu vysokého zájmu účastníků uzavřena již měsíc před zahájením akce. Neváhejte tedy s registrací a využijte zvýhodněné ceny registračního poplatku, která platí do 8. 2. 2024.

Těšíme se na viděnou 22. 3. 2024 v Clarionu.

Ilona Hülleová, předsedkyně SPLDD ČR

Petr Šonka, předseda SPL ČR

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Je ohodnocena 12 kredity. Číslo akce: 115180. 

Vzdělávací akce je pořádána dle Vzdělávacího řádu SPL ČR / SPLDD ČR. Je zařazena do Registru vzdělávacích akcí SPL ČR pod evid. č. C-2024-01 a SPLDD ČR  pod č. 1389-C. Je ohodnocena 12 kredity pro účely celoživotního vzdělávání lékařů.

Sdílejte