This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

18. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE 2024

22. - 23. března 2024, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 8. 2. 2024
Pozdní poplatek
od 9. 2. 2024

Lékaři / členové SPL, SPLDD

4200 Kč 5200 Kč

Lékaři / členové SPL, SPLDD do 35 let

3200 Kč 4200 Kč

Lékaři / členové organizace Mladí praktici

3200 Kč 4200 Kč
Lékař – nečlen 5200 Kč 6200 Kč
Rezident, Student LF* 1200 Kč 1200 Kč
Přednášející 0 Kč 0 Kč
Čestný host 0 Kč

0 Kč

VIP 0 Kč

0 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů (netýká se laické veřejnosti)

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Další služby

Položka Cena Kč Max. kapacita
Vstupenka na společenský večer s hudbou 22. 3. 2024  600 Kč 600 os.

Společenský večer není součástí oficiálního odborného programu a není organizován souběžně s hlavním odborným programem.
Vstupné není hrazeno z prostředků farmaceutických a diagnostických firem, které jsou členy AIFP.

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem, kartou nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 21. 1. 2024. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky mohou být vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.