This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XVII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

16. - 18. června 2024, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět po roce pozvali na kongres České společnosti intenzivní medicíny, který se uskuteční 16. - 18. 6. 2024. v hotelu Galant v Mikulově. Kromě jedinečné lokace, ve které se snoubí krása krajiny s vinařskou tradicí a moravskou pohostinností, jsme pro Vás také připravili atraktivní odborný program.

Naším cílem je poskytnout všem zájemcům o intenzivní medicínu, bez ohledu na jejich základní obor nebo délku praxe, široké spektrum aktuálních informací z různých oblastí intenzivní péče. Na výběr bude, obdobně jako v loňském roce, řada hands-on kurzů a workshopů, zacílených na edukaci ve specifických oblastech intenzivní medicíny (např. umělou plicní ventilaci, monitoraci hemodynamiky, obecný ultrazvuk, kanylace, flexibilní bronchoskopii, komunikaci a etiku a další).  V rámci registrace má každý účastník možnost bezplatné registrace na dva workshopy nebo kurzy až do zaplnění jejich kapacity, proto neváhejte s registrací. Snažili jsme se také, aby byl program přizpůsoben předpokládaným cílovým skupinám posluchačů, věnujte proto pozornost tzv. štítkům u jednotlivých bloků nebo kurzů. V neděli bude navíc probíhat certifikovaný přípravný kurz pro získán evropského diplomu z echokardiografie (EDEC), který má samostatný účastnický poplatek.

Nově jsme letos do pondělního programu zařadili sérii prezentaci ve formátu „setkání s expertem“. Komorní prostředí menších sálů Müller a Thurgau společně s větší časovou dotací umožní zájemcům detailní proniknutí do úžeji vymezených témat a neformální interakci s prezentujícími.

V hlavním sále poběží tradiční blok prezentací a symposií, který letos obohatí účast renomovaných zahraničních účastníků – svoji účast přislíbili Mervyn Singer, Xavier Monnet a Pietro Caironi. Zásadní aktualizaci doznaly bloky věnované různým aspektům ošetřovatelské péče, včetně kurzů etiky a komunikace, zavádění a péče o katetry a řady dalších.

Žádný kongres není tvořen pouze odborným programem, ale musí poskytnout dostatek času a prostoru na vzájemné setkávání, výměnu zkušeností a navazování osobních i pracovních kontaktů. Věříme, že i na letošním kongresu v Mikulově se opět jedinečným způsobem podaří spojit příjemné s užitečným.

Těšíme se na shledání s Vámi.

Jménem programového výboru

Pavel Dostál

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Je ohodnocena 18 kredity. Číslo akce: 115654.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/270/2024.

Sdílejte