This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

MOTOLSKÉ ODPOLEDNE NEUROMUSKULÁRNÍCH KAZUISTIK

14. února 2024, Malá posluchárna 2. LF UK v budově ředitelství FN Motol, S1


menu

Vážené kolegyně a kolegové,              

dovolujeme si vás pozvat na 2.motolské odpoledne neuromuskulárních kazuistik, které budeme pořádat ve středu 14. února 2024. Hlavní náplní letošní akce bude problematika diagnostiky a léčby získaných i vrozených neuromuskulárních onemocnění, prezentovaná v šesti kazuistikách. Akce proběhne v prostorách 2. LF UK a FN Motol v malé levé posluchárně a je akreditována ČLK.

Program odpoledne :

13.30 - 14.00 příchod účastníků - káva + nápoje

14.00 - 15.15 odborný program

15.15 - 15.45 přestávka s občerstvením

15.45 - 17.00 odborný program

17.00 - 17.15 závěr

Catering bude během akce zajištěn v prostoru před posluchárnou. Akce je pod odbornou záštitou Neuromuskulárního centra Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a je pořádána ve spolupráci s MH Consulting s.r.o.

 

Za organizátory akce vás srdečně zve

Team Neuromuskulárního centra 2. LF UK a FN Motol

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 3 kredity. Číslo akce: 114765.

Sdílejte