This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXII. PANKREATOLOGICKÝ DEN A XIX. OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2024

20. - 21. června 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc


menu

Milé kolegyně, vážení kolegové, milí hosté,

srdečně Vás zveme na navazující akce XXII. Pankreatologický den Českého pankreatologického klubu (ČPK) a XIX. Olomouc Live Endoscopy (OLE 2024). Sejdeme se ve dnech 20. - 21. června 2024 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.  Záštitu převzal prof. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc a prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci.

Obě uvedené akce mají úspěšnou dlouholetou historii. Plánované organizační spojení je dáno hlavním tématem akce, kterým je „PANKREAS“. Jak víte, význam onemocnění pankreatu narůstá, zejména v souvislosti s nárůstem incidence karcinomu. Mezioborová výměna informací mezi gastroenterology, chirurgy, onkology, radiology, patology a lékaři dalších odborností je proto vysoce aktuální.

První den meetingu bude věnován ČPK. Jsme rádi, že pozvání k účasti přijal přední světový pankreatolog profesor Santhi Swaroop Vege z Mayo Clinic v Rochestru, USA. Druhý den akce proběhne OLE 2024. Bude věnován živým přenosům endoskopických výkonů, zejména (ale nejen) pankreatobiliárním. Také pro OLE 2024 připravujeme účast významného zahraničního hosta, Dr. Alanna Ebigbo z Augsburgu.

Budeme se těšit na setkání v Olomouci.

Za organizační výbor

                                                       

prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.                          doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

Odborný garant OLE 2024                                      Prezident ČPK

Sdílejte