This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXII. PANKREATOLOGICKÝ DEN A XIX. OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2024

20. - 21. června 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc


menu

OLE 2024

Milé kolegyně, vážení kolegové, milí hosté,

srdečně Vás zveme na navazující akce XXII. Pankreatologický den Českého pankreatologického klubu (ČPK) a XIX. Olomouc Live Endoscopy (OLE 2024). Sejdeme se ve dnech 20. - 21. června 2024 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.  Záštitu převzal prof. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc a prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci.

Obě uvedené akce mají úspěšnou dlouholetou historii. Plánované organizační spojení je dáno hlavním tématem akce, kterým je „PANKREAS“. Jak víte, význam onemocnění pankreatu narůstá, zejména v souvislosti s nárůstem incidence karcinomu. Mezioborová výměna informací mezi gastroenterology, chirurgy, onkology, radiology, patology a lékaři dalších odborností je proto vysoce aktuální.

První den meetingu bude věnován ČPK. Jsme rádi, že pozvání k účasti přijal přední světový pankreatolog profesor Santhi Swaroop Vege z Mayo Clinic v Rochestru, USA. Druhý den akce proběhne OLE 2024. Bude věnován živým přenosům endoskopických výkonů, zejména (ale nejen) pankreatobiliárním. Také pro OLE 2024 připravujeme účast významného zahraničního hosta, Dr. Alanna Ebigbo z Augsburgu.

Budeme se těšit na setkání v Olomouci.

Za organizační výbor

                                                       

prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.                          doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

Odborný garant OLE 2024                                      Prezident ČPK

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce bude ohodnocena 12 kredity.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/269/2024.

Sdílejte